Bu site kapanmıştır. Yeni sitemiz: Parstoday Turkish
Çarşamba, 30 Mart 2016 06:43

Tarihten Bir Yaprak

Tarihten Bir Yaprak

Bugün hicri şemsi 11 ferverdin 1395, hicri kameri 20 cemadiüsani 1437 ve miladi 30 mart 2016 Çarşamba
*****
1445 yıl önce bugün hicri kameri 20 cemadiülsani hicretten önce 8 yılında İslam peygamberi saa in değerli kızı Hz Fatıma sa dünyaya geldi. Hz Fatıma sa çocukluğundan beri vahiy evinde ve değerli babası Allah Resulü saa in terbiyesi ve tavsiyeleri ile yetişti ve kâmil ilim ve fazilette zirvelere ulaştı. Hz Fatıma Peygamber Efendimizin müşriklerden çektiği acıların azalmasında önemli rolü vardı. Hz. Fâtıma; Hz. Peygamber'in, Hz Hatice'tül Kübra'dan doğan ikisi erkek, dördü kız olan çocuklarından, hayatta kalan tek kızlarıdır. Diğer evlâtları, kendi zamanlarında genç yaşlarda âhiret âlemine göç etmişlerdir. Resulullah (s.a.a)'in davete başlamasının beşinci yılı, Cuma günü doğmuşlardır. Manen mütevatir sayılabilecek hadisler gereğince Resulullah (s.a.a); ''Kim Fatıma'yı razı ederse beni razı etmiş, beni razı eden de Allah'ı razı etmiştir. Kim Fatıma'yı gazaplandırırsa, beni gazaplandırmış, beni gazaplandıran da Allah'ı gazaplandırmıştır'' diye buyurmuştur.
******
117 yıl önce bugün hicri kameri 20 cemadiülsani 1320 de İran İslam Cumhuriyetinin rahmetli kurucusu İmam Ruhullah Musevi Humeyni İran'ın merkezinde yer alan Humeyn kentinde dünyaya geldiler. İmam Humeyni'nin babası, zamanın ulemasından sayılan Seyyid Mustafa idi. Beş aylık iken babası dönemin hükümetine yakın yerel güçler tarafından öldürülen imam, on beş yaşlarında iken annesini de kaybetti. Küçük yaşlardan itibaren dinî medreselerde temel dersleri Arap dili ve edebiyatı, mantık, fıkıh ve usul almaya başladı ve Mirza Mahmut İftiharu'l-Ulema, Hac Mirza Necefî-yi Humeynî, Ayetullah Şeyh Ali Muhammed Burucerdî, Ayetullah Muhammed Gulpayganî ve Ayetullah Abbas Erakî gibi bölgenin büyük ulema ve hocalarından dersler alarak 1919 yılında Erak İlmiye Medresesine girdi. Burada birçok dersleri okuduktan sonra Kum İlmiye medresesine geçerek felsefe ve ahlak derslerini, Ayetullah Şahabadî ve Seyyid Ebu'l-Hasan Hakîm Kazvinî ve Hac Mirza Cevad'ın yanında okudu. Fıkıh ve usul derslerini ise Ayetullah Abdulkerim Hairî ve Ağa Mir Seyyid Ali Kaşanî'den aldı.
*****
30 Mart 2007 de Genelkurmay Askeri Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Nokta Dergisi'nde yer verilen Genelkurmay'ın basın ve yayın organlarına ilişkin medya değerlendirmesine ait metnin ilgili şube müdürlüğündeki bir görevli tarafından hazırlanan ''taslak bir metin'' olduğu ve 12 Ekim 2006 tarihinde çalındığı belirtilerek, metindeki bilgilerin ''yurt dışı bağlantılarla ilişkili olarak ülkenin siyasi ortamı nazara alınmak suretiyle 8 Mart 2007 tarihine kadar bekletilerek kamuoyuna sunulmasının'' dikkat çekici olduğu kaydedildi.
*****
160 yıl önce bugün 30 mart 1856 a Rusya ile Fransa İngiltere Osmanlı devleti Avusturya ve perus arasında vuku bulan Kerime savaşı Paris anlaşmasının imzalanmasıyla sona erdi. Bu savaş Rusya'nın doğu Avrupa'dan özellikle Balkan yarım adasından elinin kesilmesiyle başladı ve bu savaşın zemini Osmanlılarla Fransa İngiltere arasında Gostantaniye anlaşmasının imzalanmasıyla oluştu.
***/***
270 yıl önce bugün 30 mart 1746 da ünlü İspanyalı ressam Fransisco Hose Guya dünyaya geldi. 30 mart 1746 da İspanyanın Aragon bölgesindeki Saragusda dünyaya gelen Fransisco Hose Guya 19. yüzyılından önce Avrupalı ressamlara Avrupalı tecrübeli üstadlardan geriye kalanlara lakabının verildiği Fransisco modernizm okulunun öncülerinden sayılırdı.001 015

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile