Bu site kapanmıştır. Yeni sitemiz: Parstoday Turkish
Salı, 10 Mart 2015 11:39

Yeni iletişim teknolojilerinin yaşam tarzı üzerindeki etkileri - 33

Yeni iletişim teknolojilerinin yaşam tarzı üzerindeki etkileri - 33

Günümüzde 21.yy insanlarının çevresini yeni teknolojilerin sardığına şahit olmaktayız. Yeni kitle iletişim araçları şaşırtıcı bir hızla yoğun muhatap kitlesini kendine çekerken, her gün daha da baş döndürücü bir hızla çeşitli yeni hizmetleri sunmaya devam ediyor.
Yeni teknolojiler bu arada ister istemez insanların bireysel, ailevi ve sosyal yaşamını etkiliyor ve bir çok meziyetinin yanında bazen yıkıcı tesirleri de olabiliyor.

Yeni teknolojilerin güç ve sultasının hakim olduğu bir dönemde adeta günümüz camiasında referans kuşakların ve kesimlerin bir nevi yer değiştirdiği gözleniyor. Bu yer değiştirme insanların sosyalleşmesinde ve yaşam modellerini örnek almakta etkili oluyor. Eğer bundan önce ebeveyn ve eğitim kurumları ve referans kesimin yaşıtları insanların sosyalleşmesinde önemli olduysa, bugün yeni kitle iletişim araçları ve sundukları hizmetlerin bu rolü üstlendiği ve diğer referans grupların rolünü ya renksizleştirdiği ya da tamamen ortadan kaldırarak bir kenara bıraktığı ve bu etkinin hızla yayılmakta olduğu gözleniyor. Nitekim eğer geçmişte insanların yüz yüze görüşmesi sosyal yaşam ve adabını kayda değer derecede değiştirmeyi başarmadıysa, günümüzde teknoloji sayesinde gerçekleşen insani iletişim bolluğu yüzünden insan yaşamı sürekli değişiyor.
Geçmişte düşüncelerin intikal etmesi ve örneğin çeşitli yaşam tarzları iletişimin ve kitle iletişim araçlarının kıtlığı yüzünden oldukça yavaş ve zayıf bir şekilde gerçekleşirdi. Ancak günümüzde yeni teknolojilerin sayesinde beşeri toplumların her gün ve her an birbiriyle irtibat halinde olduğu ve bu da yeni yaşam tarzlarının dünya genelinde daha hızlı bir şekilde yaygınlaşmasına yol açtığı ve insanların yaşam tarzını değiştirdiği söylenebilir.
Beşeri tarihin tarım, sanayi, enformasyon gibi çeşitli evrelerinde zamanın gereksinimine göre insanların kullandığı araç ve gereçler, iletişim yöntemleri ve çeşitli yaşam tarzları o evreye uygun olarak gündemdeydi. Doğal olarak enformasyon çağında da medya ve yeni teknolojilerin hızla gelişmesi sayesinde yaşam tarzı da bu hıza uygun biçimde değişiyor. Fakat esas soru şu ki neden yeni çağda yaşam tarzının değişimi üzerinde durulması gereken bir konudur? Yeni teknolojilerin yaşam tarzını değiştirdiğini bilmenin ne gibi yararı olabilir? Acaba bu meselenin bilincinde olmak, yaşam tarzımızı teknolojinin etkisinden korumamıza yardımcı olabilir mi?
Gerçekte kitle iletişim araçları ve yeni teknolojilerin gelişmesi gerçi bilgilenme, insani iletişim kolaylığı, eğitim, ticaret ve yaşamın bir çok boyutu bakımından beşeri toplumlar için yararlıdır, ama aynı zamanda çeşitli kültürlere kolayca ulaşmak ve bu kültürler içindeki sınırsız ve kayıtsız içeriği ile beraber ihraç etmek, özellikle son yıllarda bazı toplumlarda yaşam tarzını adeta alt üst etmiştir.
Yeni kitle iletişim araçları türlü içerikler üreterek sürekli farklı telakkileri, değerleri ve davranış biçimlerini öğretir ve sonuçta yaşam tarzını ister istemez etkiler.

Evet, yeni kitle iletişim araçları sürekli yeni yaşam tarzlarını öğretiyor. Örneğin insanlar nasıl boş zamanlarını değerlendirmeli, ev eşyası nasıl dizilmeli, görüşmeler nerelerde gerçekleşmeli ve seyahat için nerelere ve kimlerle gidilmeli, bu öğretilerin bazı başlıklarıdır. İnsanların ilişki biçimi, giyim kuşamı, başkaları ile diyalog, makyaj, lüks evlerde yaşam, ahlaki olmayan eğlenceler ve bir çok benzeri başlık da yeni kitle iletişim araçlarının belli bir yaşam tarzına, dini ve geleneksel kültüre sahip olan toplumlara öğretmekten de öte telkin ettiği durumlardır.
Gerçekte yeni kitle iletişim araçları toplumların geleneksel ve dini inançlarının yanında insanların yeni fikri düzenleri benimsemelerinde ve yaşam tarzlarını değiştirmelerinde büyük etkisi olmuştur.
Aslında yeni kitle iletişim araçları insanlar için yaşam tarzı belirliyor ve bu yaşam için yol haritası çiziyor. Ancak yeni kitle iletişim araçları ve medyanın sunduğu muhtevanın büyük bir bölümü Batılı ülkelerin ürünü olduğundan, doğal olarak bu ülkelerin kendi Batılı yaşam tarzı ve kültürünü başka toplumlara ve kültürlere dayatmak istediği söylenebilir.

Günümüzde yeni kitle iletişim araçların hatta evlerin güvenli ortamına bile çok rahatça nüfuz ediyor ve adeta ailenin bir üyesi gibi benimseniyor. Bu araçlar tüm aile fertlerini bilgilendiriyor ve şimdiye kadar okumadıkları, görmedikleri ve duymadıkları şeyleri onlara gösteriyor.
Yeni kitle iletişim araçları ve yeni teknolojiler bu süreçte özelikle ailelerin geleneksel değerlerine ters düşen değerleri ve yenilikleri gündeme getirirken, geleneksel değerleri sorguluyor ve böylece insanlarda değer çelişkisi yaratıyor. Bu araçlar insanların boş zamanını dolduruyor ve onları eğlendiriyor. Bu süreçte yeni teknolojik araç ve gereçlere bağımlılık, tembellik, obozite, depresyon, inziva, boşanma, sanal âlemde seyretme ve özellikle öğrencilerin derslerinde başarısızlığı, yeni teknolojilerin aile fertlerine verdiği yaygın zararlardan sayılır. Bundan başka yeni kitle iletişim araçları insanların özel yaşam alanını ihlal ediyor, özel bilgilerin çalınmasına vesile oluyor, çocukların kandırılmasında kullanılıyor ve böylece aile yapısına telafisi mümkün olmayan zararlar veriyor.

Gerçekte ICT tabir edilen yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin insanların yaşamına girmesi, hem düşünceleri, hem kimlikleri ve hem yaşam tarzını ciddi derecede etkilemiştir. İnternet, sosyal paylaşım siteleri ve cep telefon insanlara yepyeni ve farklı bir ilişki anlayışını tecrübe etmelerine imkan sağlıyor. Bu durumun insanların arasındaki yeni ilişkilerin geçmişe göre çok farklı olmasına ve yeni yaşam tarzının ortaya çıkmasına yol açtığı gözleniyor. Örneğin eğer geçmişte eş dost ve akrabalar bir araya gelerek boş zamanlarını doğada ve çeşitli hareketli oyunları oynayarak geçirdiyse ve böylece mutlu olabildiyse, günümüzde insanların bir köşeye çekilmesi ve yeni kitle iletişim cihazlarıyla uğraşması ve sanal dünyada dolaşması bir nevi eğlence sayılıyor. Fakat bu da uzun vadede yıkıcı cismi ve ruhi tesirleri beraberinde getiriyor.
Burada üzerinde durulması gereken önemli bir nokta, insanların yaşam tarzını değiştirmesi, bir çok durumda bilinçaltı bir olay olmasıdır. Bu yüzden bu konunun bilincinde olmak bizlere yeni teknolojik cihazların ve hizmetlerinin tutsağı olmadan önce bu cihazların zararını tespit etmekte yardımcı olur ve böylece bu teknolojilerden gelecek bireysel, ailevi ve sosyal zararları önlemek mümkün.
Ve son olarak söylenmesi gereken şey, beşerin her yeni icadı ve bilimsel kazanımının aslında yüce Allah'ın beşeriyete yönelik lütuf ve merhametinin bir işareti olduğudur. Yüce Allah insanlara zeka, yetenek ve bilim merakı verdi ve böylece bu imkanların sayesinde dünyevi ve uhrevi saadet ve mutluluğu yolunda ilerlemesine imkan sağladı. Nitekim insanlar da ta baştan türlü icatlarla daha rahat ve daha hoş bir yaşam sürdürmek için çaba harcamıştı. Günümüzde de yeni teknolojilerin her biri insanların yaşamını kolaylaştırmak için piyasaya sürülüyor. Nitekim bu teknolojilerin günümüz yaşamına ivme kazandırdığı ve bir çok işi de kolaylaştırdığı gözleniyor.
Evet, günümüz dünyasında teknolojiden uzak durmak ve kendi çevremize bir duvar örmek mümkün gözükmüyor. Çünkü çevremizin her tarafı yeni teknolojik araçlarla doludur.
Şimdi akla gelen soru, bunca yeni teknolojik ürün ve bunca çeşitli hizmetlerin nasıl oluyor da insanların bireysel, ailevi ve sosyal yaşamı üzerinde yıkıcı tesirleri olduğu sorusudur.
Bu sorunun cevabında teknolojinin iki yüzü keskin olan bir kılıca benzediğini söylemek mümkün. Yani bu teknolojileri hem hizmetimize alabilir ve hem onların olumsuz tesirlerinden etkilenebiliriz. Burada her şey, insanın kendi seçimine ve uygulamasına bağlıdır. Yüce Allah insanlara en önemli ilahi emaneti, yani irade gücünü sunmuş ve kullarından akıl, şuur ve bilim gibi nimetlerden yararlanarak doğru yolu seçmelerini istemiştir. Bu yol tabi ki insanın kendisine zarar vermediği gibi Allah'ın kullarına hizmet etme ve Hak Teâlâ'nın rızasını kazanma doğrultusunda olmalıdır.

Sözün özü, yeni teknolojik cihazlardan hem azami derecede yararlanmak ve Allah rızasını kazanmak, hem insanlara hizmet etmek, hem ilahi ve hakiki dini yaygınlaştırmak ve dünyada barış ve dostluğa hizmet etmek ve insanların eğitiminde yararlanmak, beşeri toplumda aşk ve sevgi ve kardeşliği geliştirmek mümkün. Nitekim yeni teknolojilerden bu doğrultularda yararlanan insan sayısı da az değildir.015

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile