Bu site kapanmıştır. Yeni sitemiz: Parstoday Turkish
Salı, 30 Aralık 2014 21:15

Yeni İletişim Teknolojilerinin Yaşam Tarzı Üzerindeki Etkileri - 24

Yeni İletişim Teknolojilerinin Yaşam Tarzı Üzerindeki Etkileri - 24

Son yıllarda facebook, youtube, twitter, skype, viber, we chat ve benzeri sosyal paylaşım siteleri en çok kullanılan yeni teknolojik ürünlerin arasında yer alıyor. Söz konusu sosyal paylaşım siteleri çok kısa sürede çocuksu oyunların, aileler arasında misafirliğin ve bir araya gelerek sohbet etmenin yerini almayı başardı.
Bugün sosyal paylaşım sitelerinin ifa ettiği rol inkar edilemeyecek kadar önemli ve etkilidir. Bu siteler kısa ömürlerine karşın günümüzde insanların yaşamında yerini almayı çok iyi başardı. Dünyanın dört bir yanından farklı yaş gruplarına mensup olan farklı insanlar sosyal paylaşım sitelerinde bir araya geliyor ve coğrafi açıdan birbirinden çok uzak olmalarına karşın bu yoldan birbiriyle irtibat kurabiliyor.
Gerçekte eğer sosyal paylaşım sitelerini tarafsız bir şekilde irdeleyecek olursak, bu sitelerin kimler tarafından kullanıldığına göre meziyetleri veya zararları olduğunu söyleyebiliriz.
Bu yüzden bugünkü sohbetimizde internetteki sosyal paylaşım sitelerini masaya yatırmak istiyoruz.

Sosyal paylaşım sitelerinin ortaya çıkmasıyla beraber sanal âlemde yeni bir yaşam modeli şekillendi ve insanların arasındaki ilişkiler geleneksel kalıbından çıktı. Günümüzde sosyal paylaşım siteleri çeşitli dillerin ve kültürlerin beşiği sayılıyor. Bu yeni kitle iletişim aracında çeşitli dillerin yer alması, toplumların tüm kesimlerinin katılımına ve herbirinin kendi toplumuna hâkim olan kültürü yansıtmasına fırsat sağlıyor.
Sosyal paylaşım sitelerinde kullanıcılar kendi profilini oluşturarak üyelik aşamalarını tamamladıktan sonra sanal ortamda ve multimedya imkânlarından yararlanarak fotoğraflarını, yazılarını ve düşüncelerini paylaşıyor ve böylece başkalarıyla iletişim ve irtibatını geliştiriyor.
Daha basit bir ifade ile sosyal paylaşım siteleri zevk, düşünce ve faaliyetlerini başkalarıyla paylaşmak isteyen insanlara bu imkânı rahatça sunuyor. İnsanlar sosyal paylaşım sitelerinde uzun süre haber alamadıkları tanıdıklarını bularak onlarla irtibat kurabiliyor.

Günümüzde sanal ortamlara katılmak ve bu katılımın sosyal düzenlerin değişimi üzerindeki etkileri inkâr edilemez bir gerçektir. Bu tür ortamlara katılmanın en önemli işlevlerinden biri, kullanıcının bilim ve bilgi seviyesini geliştirmesi ve bilgilendirme sürecine ortak olmasıdır. Sosyal paylaşım siteleri ve sanal eğitim ortamları insanların genel bilgi ve kültürünü geliştirirken, akademik eğitim alanında da etkili olabilir. Örneğin öğretmenler sosyal paylaşım siteleri aracılığı ile bu sitelerin eğitim imkânlarından yararlanabilir ki bu da başlı başına eğitim alanları ve giderleri bağlamında tasarrufa vesile olur.
Sosyal paylaşım sitelerinde siyasi ve coğrafi sınırların ortadan kaldırılması, sanal dünyanın belki de bir başka olumlu işlevlerinden biridir. Günümüzde dünyanın çeşitli ülkelerinin vatandaşları sanal ortamda görüş, düşünce ve bilgilerini başkalarıyla paylaşabiliyor. Sanal ortamda kullanıcı hiç bir kaygıya kapılmaksızın kafasından geçen şeyleri gündeme getirebiliyor, ailesi veya öğretmenleriyle paylaşamadığı sorun ve sıkıntılarını rahatça sanal arkadaşlarına beyan ediyor.
Daha geniş bir boyutta, sosyal paylaşım sitelerinin kullanıcıları kendi ülkelerinin politikalarını ve programlarını tartışabiliyor. Örneğin Arap ülkelerinde son yıllarda yaşanan inkılaplar ve kıyamlarda inkılapçılar sanal ortamda ve sosyal paylaşım siteleri aracılığı ile dönem diktatörleriyle mücadelede halktan katılım talebinde bulunuyordu.

Sosyal katılımların gelişmesi, sosyal paylaşım sitelerinin bir başka önemli meziyetidir. Sosyal paylaşım sitelerinde kullanıcılar doğrudan veya dolaylı bir şekilde sosyal, medeni ve sportif ve diğer benzeri faaliyetlere katılmaya teşvik ediliyor.
Gerçekte sanal ortamın çeşitli toplumlarda katılım oranı ve niteliği üzerindeki etkisi yüzünden yenilerde çok sayıda sosyal paylaşım sitesinin aynı amaç doğrultusunda hizmete girmesine vesile olduğu gözleniyor. Bu gerçeğin bir alanını insanları çevreyi korumaya davet etmekte görmek mümkün.

Bilgilendirme, sanal ortamın bir başka olumlu işlevlerinden biridir. Eğer bundan bir kaç yıl öncesine kadar bu rolü görsel medya ve basın üstlendiyse, son zamanlarda sosyal paylaşım sitelerinin multimedya özellikleriyle toplumu bilinçlendirme ve bilgilendirme alanında aktif rol ifa ettiği söylenebilir.
Sanal ortamda kullanıcılar sansürsüz haber kaynaklarına ulaşabildiği gibi, kendileri de doğru haberlerin yayınlanmasında aktif rol ifa edebiliyor ve bu yüzden sırf haberlerin muhatabı olma konumundan sıyrılarak daha farklı bir role bürünüyor.

Gerçi sosyal paylaşım sitelerinde haberlerin sansürsüz yayınlanması, yanlış haber ve bilgilerin yayınlanma tehlikesini de beraberinde getiriyor, ama yine de bu de bir nevi meziyet sayılabilir. Çünkü 21. yüzyılın muhatapları bu sitelerde yayınlanan her türlü habere güvenmemeleri gerektiğini çok iyi biliyor ve bu yüzden başka haber kaynaklarını da gözden geçirerek bir nevi bu haberleri ve içindeki çelişkileri analiz ediyor. Bu durum aynı zamanda insanların sosyal meseleleri irdeleme yeteneğini de geliştiriyor. Yeni kitle iletişim araçları muhataplarını körü körüne taklit etme ve güvenmeden sıyrılmaya ve uzun vadede eleştirel düşünmeye yönlendiriyor.
Sosyal paylaşım sitelerinin bir başka meziyeti, insanların irtibatı sınırsız ve eşzamanlı olabilmesidir. Yani her kullanıcı sosyal paylaşım sitelerinde aynı anda bir kaç kullanıcı ile irtibat kurabiliyor.

Sosyal paylaşım siteleri reklam üzerinden gelir elde etme bağlamında da önemli bir araç sayılıyor, çünkü bu sitelerin kullanıcılar kendilerine ayrılan sayfalarda kendi zevklerinden söz ediyor ve bu da reklam firmalarına kullanıcıların zevkine göre onlara reklam gönderme imkânı sağlıyor.
Ticari reklamların dışında sanal ortamda reklamı yapılan bir başka konu, ahlaki ve insani değerlerdir. Şöyle ki, sosyal paylaşım sitelerinde belki de şimdiye kadar pek önemsenmeyen bir özellik dini, insani ve ahlaki değerlerin propagandasının yapılmasıdır. Bu siteleri kullanan insanların büyük bir bölümü insani ve ahlaki değerlerin doğru biçimde propagandası yapılmasını olumlu karşıladığı gibi derinden de etkileniyor. Bu yüzden sosyal paylaşım siteleri ilahi, ahlaki ve insani öğretileri yaygınlaştırmak için önemli bir araç sayılır.

Aynı iş ortamında çalışan insanların arasında bir sosyal paylaşım sitesinin tasarlanması, çalışanların randımanını arttırma doğrultusunda etkili olabilir. Bu yeni teknoloji sayesinde çalışanlar birbiriyle rahatça irtibat kurabildikleri gibi, toplu işbirliği anlayışı da etkili bir şekilde gelişebilir. Bu ortam çalışanların arasında işbirliğinin hızını ve sorunların çözüm ivmesini arttırabilir.
Araştırmalar aynı ortamda çalışan memurların böyle bir sosyal paylaşım sitesinde birbirinin deneyimlerinden daha hızlı bir şekilde yararlandığını ve onları yeni araç ve imkânları kullanmaya teşvik ettiğini gösteriyor.
Bundan başka bir çok firma sosyal paylaşım sitelerinde kendilerine özel sayfalar açarak hem çalışanlarıyla ve hem firmanın müşterileriyle irtibat kuruyor ve ticari işlerini ilerletiyor.

Evet, beşeri kazanımlar ve yeni teknolojiler, hepsi insanlara daha fazla huzur ve refah getirmek içindir ve şimdiye kadar da insanların yaşamını kolaylaştırmada önemli rol ifa etmiştir. Yeni teknolojiler modern insanın yaşamında muazzam bir değişim yaratmıştır, nitekim sosyal paylaşım sitelerinin yaygınlaşması ile beraber diğer internet sitelerinin insanların yaşamındaki etkisi git gide azalmaya başladığı gözleniyor. Bunun sebebi, sosyal paylaşım sitelerinin teamüle ve karşılıklı iletişim sağlamaya dayalı olmasıdır. Gerçekte yeni web kuşağı, insanların iletişim anlayışını değiştirdi ve insanların birbirine ulaşmasını çok kolaylaştırdı diyebiliriz.
Bu arada gerçi yeni icatlar ve yeniliklerin beşeri toplum için bir çok çıkarı söz konusudur, ancak her zaman bazı zararları da söz konusu olmuştur ve bu yüzden bu yeniliklere körü körüne sarılmamak gerekir. Sosyal paylaşım siteleri de onca faydasına karşın bir nevi insanların kültürünü değiştirmeye ve bu siteleri üreten ülkelerin kültürüne doğru çekmeye başladığı gözleniyor. Bu durumda geleneksel toplumların inanç ve kültürleri sorgulanmaya başlıyor ve hatta bazen insani ve ahlaki ve dini değerler hiçe sayılıyor ve insanların güvenliği tehlikeye giriyor.015

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile