Bu site kapanmıştır. Yeni sitemiz: Parstoday Turkish
Çarşamba, 14 May 2014 21:57

Uluslararası tahran kitap fuarında yeni eserler

Uluslararası tahran kitap fuarında yeni eserler

Bu yıl İran islam cumhuriyeti sanat akademisi 27. uluslararası Tahran kitap fuarına 30 yeni kitapla katıldı. Akademinin bu yıl fuara getirdiği kitapların arasında görsel sanatlar alanında özel önem arz eden Şah Tahmasb Şahnamesi adlı eserdi. Tahmasbi Şahnamesi veya Şah Tahmasb Şahnamesi adlı eser, İranlı büyük şair Firdevsi’nin şahname adlı eserinin 16. Yüzyılda hazırlanan enfes bir nüshasıdır. Eserde 258 sayfa minyatür çizimi yer alıyor. Söz konusu minyatürler Safevi padişahı İsmail döneminde en seçkin ressamlar ve hattatlar tarafından hazırlandı. 16. Yüzyılın sonlarına doğru bu nefis eser, Osmanlı imparatoruna hediye edildi ve 19. Yüzyılın başlarına kadar Osmanlı’da kaldı. Bugün İran’da bulunan nüshada 118 minyatür eser yer alıyor ve 78 minyatürün de Newyork metropolitan müzesi, Britanya müzesi ve Katar islami sanatlar müzesinde bulunuyor. 27. uluslararası Tahran kitap fuarında görücüye çıkan eser ise 116 minyatürden ve tezhip eserlerinden oluşuyor ve her birinin altında Farsça ve İngilizce açıklama yer alıyor. Bu kitap 420 sayfada ve sanat akademisi tarafından hazırlandı ve hattatlığını İranlı üstad Golam Hüseyin Emirhani üstlendi. İran sanat akademisinin sanat eserlerinin referansı olarak en önemli sorumluluklarından biri yurt içinde ve dışında yer alan müzelerde bulunan sanat eserlerini bulmak ve hakkında kitap yayınlamaktır. Polonya’da İran sanat şaheserleri adlı kitap bu çalışmanın doğrultusunda Farsça ve İngilizce hazırlanan ve piyasaya sürülen bir eserdir. Eserin ilk cildi 8 bölümden oluşuyor ve resim, tasarım, hattatlık, halı, tekstil, savaş aletleri, metal kap, çanak çömlek, fayans, sikke gibi sanat dallarını içeriyor. Eserin ikinci cildinde de eserlerin tanıtımı Farsça ve İngilizce olmak üzere iki dilde gerçekleşiyor ve yine İran ve Polonya arasında kültürel ilişkilerden söz ediliyor. Bundan başka eserde 32 sayfa fotoğraf de yer alıyor. Kitapta Sasaniler döneminde Gacarlar dönemine kadar uzanan ve Safevi dönemini da kapsayan bir zaman diliminde İran’ın eşsiz şaheserleri tanıtılıyor. 27. uluslararası Tahran kitap fuarında Fars şiiri ve edebiyatında Semerkand ve Gazne’nin bugünkü şiirleri adlı iki kitap, eserlerin yazarları ve ayrıca Tacikistan ve Afganistan büyükelçileri ve EKO kültür kurumu yetkililerinin katıldığı törenle görücüye çıktı. EKO kültür kurumu üye ülkelerin arasında kültürel ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan bağımsız bir kurumdur ve yayıncılık da kurumun faaliyet alanlarından biri sayılır. Afganistan’ın doğusunda yer alan Gazne islam medeniyeti ve kültüründe derin mazisi olan bir kenttir ve Özbekistan’ın Semerkand kenti de İslam’ın Doğu diyarlarının en tanınmış kültür kentlerinden biri sayılır ve bu iki kitapta bu iki önemli kentin Fars dili ve edebiyatındaki yerinin hakkı ödenmiştir. Fars şiir ve edebiyatında Semerkand kitabı, Semerkand kentinin kuruluşunun 2750. Yıldönümü dolaysıyla Muhammed Hasan Abidini tarafından çevrilerek yayınlandı. Kitapta dünyanın bazı yöreleri beşeri medeniyetlerin şekillenmesinde önemli rol ifa ettiği ve bu yüzden ebediyen unutulmayacağı ve bu yörelerden biri günümüzde orta Asya olarak anılan bölge olduğu, bu yörede Harezm ve Harakan kentlerinden büyük şairler çıktığı ve Tebriz, Şiraz, İsfahan, Balh ve Gazne’nin yanında İslam dünyasında Fars dilinde şiirler yazdıkları belirtiliyor. Kitapta ayrıca Fars dilinde şiir yazan şairleri ararken, Rudeki Semerkandi’ye rastlandığı, bu şair Fars şiirinde büyük katkısı olduğu ve şiirleri hala insanları mutlu ettiği ve hiç bir zaman unutulmadığı anlatılıyor. 2013 yılında İslam dünyasının kültür başkenti seçilen Gazne’nin de İslami kentler arasında büyük önem arz eden bir kenttir ve bu yüzden İslam dünyasının önde gelen düşünürlerinin bu kentin tarihini ve medeniyetine bir kez daha gözden geçirmeleri ve kentin İslami edebiyatın yaygınlaşmasında ifa ettiği rolü tanıtmaları uygundur. Muhammed Hüseyin Fayyaz’ın kaleme aldığı Gazne’nin bugünkü şiirleri adlı eser bu rolü ifa etmek üzere hazırlanan bir eserdir. Yazar bu kitapta Gazne’nin konumunu beyan ederken şöyle diyor: Maalesef Gazne’nin onca büyük ve değerli şairine karşın yetkililer edebiyat alanında bu kentle pek ilgilenmiyor ve bu diyarın kültürel yapısındaki eksiklikler yüzünden bir çok ünlü şair ve yazar kendilerini hak ettikleri gibi dünyaya tanıtamıyor. Ben Gazneli şairlerin hakkını ödemek ve kadirşinaslık babından EKO kurumunun çabaları ile Gazneli bazı şairleri örnek olarak tanıtmaya çalıştım. Afganistan’ın İran büyükelçisi Nasir Ahmet Nur da konuşmasında EKO kültür kurumu ve bu iki kitabın yazarlarına teşekkür etti ve Fars dili bölge halkının uzlaştığı bir dil olduğunu belirterek ortak medeniyet mazisi bölge ülkelerini birleştiren etken olduğunu vurguladı. Gazne tarihini anlatan Ahmet Nur, Fars dili çeşitli kavimlere hizmet ettiğini ve eğer Rusların kuzeyden ve İngilizlerin güneyden nüfuzu olmasaydı bugün bölge milletleri tercümana ihtiyacı olmazdı, dedi. Ahmet nur Fars dili EKO üyeleri arasında kültürel bağları güçlendirmek için en uygun zemin olduğunu vurguladı. Gazne’nin bugünkü şiirleri adlı eserde farklı tarzlarda yazılan şiirlerden örnekler sunulurken, gazne’de bugün yazılan şiirlerden güzel bir tablo sunuyor. 27. uluslararası Tahran kitap fuarında görücüye çıkan bir başka eser, Buşehr musikisi enstrümanları , enstrüman ehli adlı eserdi. Eseri Liyan musiki grubu şefi Muhsin Şerifian yazdı ve Farsça ve İngilizce yayınlandı. Enstrüman ehli adlı eser on yıl önce ilk kez basıldı ve şimdi on yıl sonra yeniden gözden geçirilerek ve bazı düzenlemeler yapılarak bir kez daha yayınlandı. İran’ın güneyinde yer alan Buşehr liman kenti İran musikisinde önemli bir yeri bulunuyor. Yörenin musikisi yas merasimleri ve düğün ve şenlik musikisi olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Buşehr kentinde imam Hüseyin (sa) için düzenlenen yas merasiminde musikinin özel bir yeri bulunuyor ve halk davullar eşliğinde o hazretin yasını tutuyor. Yörede düğün ve şenlik musikisi ise Afrika ve Arap musikisinden etkilenmiştir ve icra biçiminden başka enstrümanları da bu yörelerden etkilendiği bilinmektedir. Eserin yazarı Şerifian Buşehr yöresinin çeşitli kentlerini ve köylerini gezerek her enstrüman hakkında detaylı araştırma yapmıştır. Şerifian’ın eserinde sözünü ettiği bu enstrümanlar Buşehr halkının tarih ve kültüründe yer alan ve en az yüz yıllık mazisi olan enstrümanlardır. Buşehr antropoloji müzesi enstrümanlar bölümü İran’da enstrüman müzelerinin mükemmel olanıdır ve kitapta detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Şerifian’ın bu eserden önce de Buşehr ve Fars körfezi adalarında yaşayan insanların musiki anlayışı ve ayinleri hakkında bazı eserleri vardır.015

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile