Bu site kapanmıştır. Yeni sitemiz: Parstoday Turkish
Irkçı İsrail'in Terörizm Temelinde Kuruluşu
Siyonist elebaşlarının 29 Ekim 1899'daki kongresinin arından Siyonistler büyük İsrail haritasını çizdiler.
Mısır eski cumhurbaşkanı Cemal Abdul-Nasır Süveyş kanalını millileştirdiğinde batılı sömürgeci güçler ve
Terörizm kavramının çeşitli tanımları söz konusudur.
Dünya Siyonizm'i ve batılı ülkeler en sömürgeci politikaları doğrultusunda Yahudileri korkutup, Avrupadan sürmek ve onları Filistin'de toplamak için Avrupalı ve Ortadoğulu Yahudilere karşı da terör estirip, onları Filistin topraklarına sevk …
Siyonizm, Beytülmukaddes'teki Siyon dağı adından türetilmiştir.
Soykırımcı İsrail rejimi ırkçılık ve terörizm temelinde kurulup gayri meşru varlığını sürdürüyor.
Sayfa 2 / 2