Bu site kapanmıştır. Yeni sitemiz: Parstoday Turkish
Cumartesi, 13 Kasım 2010 12:27

Süleyman Mülkü

Allah Peygamberleri, büyük şahsiyetler ve insanlığa özgün örneklerdir. Semavi kitaplarda Allah peygamberleri'nin yaşam tarzıyla ilgili bazı öyküler rivat edilmiştir. Kuşkusuz söz konusu öyküler halkın eğlenmesi için anltılmamıştır ve Peygamberlerin yaşam tarzı, davranışları ve özellikle onların ulu hedefleri'nin halka aktarması için anlatılmıştır.

 

İslam dininin semavi kitabi Kuranı Kerim'de Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz İsa ve İslam Peygamberi Hz Muhammed (s.a.a) gibi Peygamberlerin hayatıyla ilgili bazı rivayetler ve öyküler nakledilmiştir. Söz konusu öykülerde İlahi insanların insanoğlunu hidayete erdirmeleri yönünde attıkları önemli adımlarına işaret edilmiştir. Mukaddes Kuranı Kerim'de söz konusu insanoğlu öğretmenleri'nin yaşamları ilginç öyküler kapsamında tasvir edilmiştir.

 

Kuranı Kerim'de hayatı hakkında bazı rivayetlere yer verilen Peygamberleden birisi de Hz. Süleyman'dır. Neml Suresinin ayetlerinde Hz. Süleyman'ın hayat öyküsüne çeşitli açılardan dikkat çekilmiştir. Söz konusu ayetler Yüce Allah'ın Hz. Süleyman'a verdiği güç ve yetenekleriyle başlar. Hz. Süleyman ve Hz. Davud'un hayat öyküsünde, onların şirk ve Putperestliğin kökünü derhal kazıdıkları ve ilahi nizamı kurduklarına şahit oluyoruz. O ilahi nizam ki asıl aracı ilim ve bilgelikti.

Hz Süleyman'ın hükümeti Yüce Allah tarafından kendisine verilen Mucizelerle doluydu. Kuşları, cinleri ve rüzgarın kontrolün altında tutma gücü yüce Allah'ın Hz Süleyman'a verdiği mucizelerden sayılır. Hz Süleyman Allah tarafından sahip olduğu güç vasıtasıyla büyük bir ordu toplayarak, muhteşem ve güçlü bir hükümet kurdu. Hz Süleyman halkı yüce Allah'a tapmaya davet etmek için kendi ordusuyla dünyanın çeşitli bölgelerine yolculuk yaptı. Hz Süleyman kendi peygamberliği döneminde Saba kavmi ve kraliçesi gibi kavimleri hidayete erdirdi.

 

Tarihte Hz. Süleyman'ın yaşam hikayesi'nin bazı bölümleri tarih boyunca şiir, tiyatro ve resimler kapsamında anlatılmıştır. Fakat 20. yüzyılda bazı tek tük örnekler dışında Hz. Süleymanın yaşamıyla ilgilenilmemiştir. Hz. Süleymanın yaşamını konu eden ilk film, Süleyman'ın hakemliği adında , siyah-beyaz Film olarak 1909 yılında Stuart Blackton tarafından yapıldı. Söz konusu film Hz Süleyman'ın yaşam öyküsünün bir kısmı üzerinde odaklanmış ve yapım açısından başarılı olmuştu. Sonraki film 1959 yılında Süleyman ve Saba adında yapımcı King Vidor tarafından yapıldı. Söz konusu filmde Süleyman'ın büyük kardeşi'nin onun tahtına kıskançlığı konu edildi. Bu filmde Tevrat rivayetleri tahrif edilerek tasvire çekildi.

Sene 1997'de Süleyman adında bir film Rager Yang tarafından yapıldı. Bu filmde bir önceki film gibi Yahudileri Hz. Süleyman hakkındaki rivayetleri esas alınarak yapıldı. Bu filmde de Hz. Süleyman'ın manevi şahsiyetine çok az derecede özen gösterilmişti. Anlatılan filmlerin birçoğunda Hz. Süleyman öykünün eksen karakteri değil ve birçok tarihi tahrifler söz konusudur.

 

Süleyman Mülkü adlı film Şehriyar Buhrani yapımcılığıyla İran yapımı bir filmdir. Söz konusu film bugünlerde İran sinemalarında gösterimdedir. Bu film semavi Kuranı Kerim kitabındaki Hz Süleymanın yaşam öyküsü hakkında verilen bilgiler esas alınarak yapılmıştır.

Bu filmin senaryosunu birlikte kısaca gözden geçirelim: Hz. Süleyman babası Hz. Davut'un ölümünden sonra padişahlık tahtına oturur. Hz. Süleyman tahta oturduktan sonra bazı ilahi nişaneler dolayısıyla Şeytanlar ve cinlerin insanların dünyasına saldırmak istediklerini anlar. Hz. Süleyman bunun ardından Beni İsrail bilgeleri ve kahinlerinden onlara karşı koymak için yardım ister. Fakat onlar faizcilik ve halka zulmetmekle yaşam sürdürüyordu ve bundan dolayı da Hz. Süleyman'ın isteğine karşı, onu cahillikle suçladı.

 

Hz. Süleyman kardeşleri ve yakın akrabalarını halkı savunmakla yükümlendirir. Şeytanlar ve cinler halka saldırır ve onların birçoğunu etkiler ve hastalanmasına sebep olmuştur. Bu olayda hatta Hz. Süleyman'ın eşini de katlederler. Bu arada Yüce Allah Hz. Süleyman'a yardımda bulunarak rüzgarın kontrolünü onun eline verdi. Yüce Allah'ın yardımıyla nihayet hz. Süleyman kendisine karşı başkaldıranları etkisiz hale getirdi. Hz. Süleyman elde ettiği güçle Yüce Allah'n emirlerini yerine getirmek için büyük bir hükümet kurmaya hazırlanır.

Anlatılan kısım, Süleyman mülkü filminin birinci bölümüdür ve 2. ve 3. bölümleri de ileriki bir zamanda hazırlanacaktır. Söz konusu filmin yapımcısı Şehriyar Buhrani, daha önceleri de Hz. İsa'nin annesi Hz. Meryem'in hayat hikayesini esas alarak bir TV filmi hazırlamıştır. Şehriyar Buhrani Süleyman mülkü filminde , İran sineması'nın ünlü oyuncularına yer vermekle birlikte, film yapımında ise gelişmiş teknolojilerden yararlanmıştır. Söz konusu film, İran sinemasında dicital film yapımında ilk profesyonel deneyim olarak bilinmektedir.

 

Süleyman Mülkü adlı filmin yapımı ile ilgili incelemeler 2005 yılında başladı. Bu arada büyük sahne dekorları'nın yapımı ve profesyonel oyuncular ve personellerin seçilmesi işlemi bu filmin yapım sürecinin uzamasına sebep oldu. Süleyman filmindeki özel görüntülerin çekimi Hong Kong'da yapıldı ve bu açıdan İran sinemasında örnek filmler arasında yer almaktadır.

Süleyman mülkü filmi İran'da düzenlenen uluslararası fecr filmi festivalında 9 ayrı bölümde ödül adayı gösterilerek,yeni bir rekor imza attı.

Söz konusu film Fecr Filmi festivalinde, en iyi giysi tasarımı, en iyi sahne tasarımı, en iyi film çekimi, en iyi görsel özellikler ödülleri yanı sıra, Yüce Allah mesajını tebliğ etmesin'den dolayı Altın bayrak ödülünü kazandı.

Süleyman mülkü 6 ekimden itibaren İran'ın çeşitli şehirlerinde gösterime girdi. Daha ilk günlerde elde edilen veriler ise söz konusu filmin halkın beğenisiyle karşılandığını gösterdi. Elde edilen istatistikler bu filmin satışının İran sinemalarında 1 milyar doları aştığı ve en çok seyircisi olan film rekorını kırdığının habercisidir. Süleyman mülkü hatta sinemaya ilgi duymayanların bile sinema salonlarına akın etmelerine sebep oldu.

 

Süleyman mülkü adlı filmin yapımcısı Şehriyar Buhrani, bu film hakkında şunları dile getirdi: Süleyman mülkü filminde hem öykü ve hem gerçeklerin anlatımı hakkında hiçbir karanlık nokta yoktur ve biz bu filmin yapımında söz konusu tarihi dönemle ilgili bazı güvenilir kaynaklara dayanarak, bilgiler topladık. Kanımca bu filmin dünya çapında milyonlarca muhatabı olacaktır.

Şehriyar Buhrani konuşmasının devamında, filmde eski dönemdeki olayların günümüz dünyası olaylarına uyarlandığına işaret ederek, şöyle dedi: hali hazırda dünya ekonomisi faizcilik ve mali yolsuzluklara bulanmıştır. Bu ise ciddi bir faciadır. İslam açısından helal yoldan geçim sağlamak iyi bir yaşamın temelidir ve faizcilik ise insanı fesada sürükler. Ben bu filmde, eski dönemde de toplumda faizciliğin ahlak ve maneviyatın çökmesine yol açtığını göstermek istedim. O dönemde ise Hz Süleyman böylesi fasid olaylara karşı koydu. Bu filmdeki şeytanların birçoğu bireylerin faizciliği için onların yaşamına girmiştir.

 

Süleyman Mülkü filmi hem içerik ve hem sinematik unsurlar açısından birçok değerleri kapsamaktadır. Şimdiye kadar da birçok ülke Filmi satın almak için teklifte bulunmuştur. Bu açıdan ise Süleyman Mülkü filmi milli bir film'den çok uluslararası bir film özelliği taşımaktadır. Süleyman Mülkü filmi, taşıdığı bu özellikler sebebiyle uluslararası arenada, İran İslam cumhuriyeti'nin kültür elçisi rolünü üstlenecek bir yapıttır. 012/015

Benzer Öğeler (etikete göre)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile