Bu site kapanmıştır. Yeni sitemiz: Parstoday Turkish
Cumartesi, 02 Ocak 2016 20:07

Hidayet Hadisi - 88

Hidayet Hadisi - 88

Hidayet hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.

Bilindiği üzere bu programı İslam peygamberi (sav) ve pak ehli beytinin (sa) fertleri ile ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Buna göre de her bölümde bu büyük insanlardan inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içeren hadisleri ve bu hadislerden çıkarılan dersleri sizlerle paylaşıyoruz.


Bugün İslam dininde hediye vermek gibi hasene bir sünnetten söz etmek istiyoruz. İslam dini sağlıklı insani ilişkilere sık sık vurgu yapan ve yakınları ve dostları ziyaret etmeyi ve onlara hediye vermeyi tavsiye eden bir dindir. Çünkü hediye vermek insanların arasında kin ve düşmanlığı gideren, sevgi ve kardeşliğe sebebiyet veren bir fiildir. Üstelik hediye vermenin fazileti, sadaka vermekten çok daha fazladır.
Hediye ilahi niyet ve ihlasla beraber olursa, hem hediye verende ve hem hediyeyi alanda olumlu tesirleri olur ve her iki tarafı mutlu eder.
İslam Peygamberi –s– şöyle buyurur: Birbirinize hediye verin, çünkü hediye küduretleri giderir, kinleri ve eski düşmanlıkları yok eder.
Şimdi gelin hep birlikte ayetlerde ve hadislerde hediye verme konusunda neler beyan edilmiş, ona bakalım.


İslam öğretilerinde üzerinde sık sık vurgu yapılan iyi amellerden birinin hediye vermek olduğunu söyledik. İslam Peygamberi –s– bu konuda şöyle buyurur:
İnsanlar birbirini sevdikleri müddetçe birbirine hediye verir ve emanettarlık eder, işte o zaman hayır ve iyilik içinde yaşar.
Gerçi İslam dini insanlara aralarında sevgi bağlarını güçlendirmek ve maddi ihtiyaçlarını karşılamak için birbirine hediye vermeyi tavsiye etmiş, ama hediyeyi sadece maddiyatla sınırlandırmamıştır. İslam açısından en iyi ve en değerli hediyeler, hediyeyi alan insanın manevi ve ruhi ihtiyaçlarını karşılayan ve onu hidayete erdiren hediyelerdir. Bu konuda İmam Ali –s– şöyle buyurur:
Nasihat ve vaaz ne güzel hediyelerdir.


İmam Sadık –s– da bu konuda şöyle buyurur: Benim gözümde en iyi kardeşlerim, bana kusurlarımı hediye edenlerdir.
Gerçi bazı insanlar kusurlarının onlara hatırlatılmasından hoşnut olmayabilir, fakat bu hareket, insanı kemale erdirme yolunda en yapıcı hareketlerden biri sayılır.
Allah Resulü'nden –s– bir hadiste şöyle buyurur: Bir müslümanın kardeşine verebileceği en iyi hediye, Allah Teâlâ onun yardımıyla hediyeyi alan kimsenin hidayetini arttıracağı ve onu helak olmaktan koruyacağı hikmetli bir sözdür.


Hediye, peşkeş ve armağan demektir ve eşe dosta verilerek sevgimizi ifade ederiz. Allah Resulü –s– şöyle buyurur: bir insanın müslüman kardeşine yönelik en büyük onuru ve şerefi, onun verdiği hediyeyi kabul etmesi ve kendi elinde var olan şeylerden ona hediye vermesidir.
İslam dininde hediyelerin, velev ki çok küçük ve çok az olsun, kabul edilmesine vurgu yapılmıştır. Allah Resulü –s– hediyeyi Allah'ın rızkı olarak bilirdi ve kendisine ne hediye edilirse kabul eder ve şöyle buyururdu: bir insanın kardeşinden hediyesini kabul etmesi ona olan saygısını gösterir.
İslam Peygamberi ayrıca hediye veren insana karşı sevgi ve saygısını çok güzel bir ifade ile şöyle beyan etmiştir: eğer bir ineğin veya bir koyunun paçasını bile bana hediye ederlerse, onu kabul ederim. Burada inek veya koyunun paçasına işaret etmek, değeri az olan hediyeye yapılan işarettir.
Bir rivayete göre, günlerden bir gün yoksul ve fakir bir kadın Allah Resulü'nün –s– eşi Ayşe'ye bir hediye getirir, fakat Ayşe o kadına acıyarak hediyesini kabul etmez. Ayşe macerayı Allah Resulü'ne –s– anlatınca o hazret üzülür ve eşine şöyle buyurur: Neden o hediyeyi kabul etmedin? Acaba bunu yaparak onu aşağıladığını bilmez misin?


Akrabalara hediye vermek ise, sılai rahimin mısdağıdır ve Kur'an'ı Kerim ayetlerinde bu konuya işaret edilmiştir. İnsan hediye vererek başkalarının sevgisini kazanabilir ve onların kalbine kendisine yönelik yumuşatır. Kuşkusuz hediye vermek sadece akrabalar ve eş dostla sınırlı değildir ve hatta düşmanlara bile hediye gönderilebilir. Hediye verirken dikkat edilmesi gereken konu, verilen hediyenin telafi edilmesini beklememektir. Gerçi hediye alan kimse de elinden geldiğince ve hediye veren kimse ile dostluğunu pekiştirmek amacıyla ona hediye verebilir, fakat hediye meselesine aslı bir alış veriş şeklinde bakmamak gerekir.
İmam Ali –s– bu konuda hikmetli bir vecizesinde şöyle buyurur:
Seni ziyarete gelmeyen kişinin ziyaretine git ve sana hediye vermeyen kimseye hediye ver.


Hediye çeşitli şekillerde tüm kültürlerde ve inançlarda var olan bir konudur. Bazı hediyeler heykeller, nişanlar, madalyalar gibi sadece birer yadigar gibidir ve özel bir yerde kullanılamaz. Fakat hediye, hediyeyi alan kimsenin bir işine geldiği zamanlar daha da güzeldir. Nitekim Allah Resulü –s– de "Ne güzeldir, hacet zamanında verilen hediye" şeklinde buyurmuştur. 015

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile