Bu site kapanmıştır. Yeni sitemiz: Parstoday Turkish
Salı, 08 Aralık 2015 11:32

Hidayet Hadisi - 84

Hidayet Hadisi - 84

Bilindiği üzere bu programı İslam peygamberi (sav) ve pak ehli beytinin (sa) fertleri ile ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Buna göre de her bölümde bu büyük insanlardan inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içeren hadisleri ve bu hadislerden çıkarılan dersleri sizlerle paylaşıyoruz.

Geçen bölümde cömertlik sıfatı hakkında konuştuk ve bu sıfatın yüce Allah'ın sıfatlarından biri olduğunu anlattık. Bugün ise cömertlik konusunun devamında bu sıfatın tesirleri ve işlevleri hakkında sohbet etmek istiyoruz.


Cömertlik ilahi sıfatlardan biridir ve cömert insan ilahi ahlakın simgesi sayılır. Bu yüzden cömert insan yüce Allah'a daha yakındır. Nitekim Allah Resulü –s– şöyle buyurur: Cömert insan Allah'a, insanlara ve cennete daha yakındır.
Cömert insan zenginliğini ilahi lütuf ve merhamet olarak bilir, bu yaklaşımla malını rahat infak eder ve bağışta bulunur. Cömert insan kendi malını Allah'ın malı olarak kabul eder ve bu malı infak etmeyi ilahi lütuf ve merhamet sayar.
İmam Sadık –s– cömertliğin önemi ve değeri hakkında şöyle buyurur: Cömertlik enbiyanın ahlakı ve imanın direğidir, imanı olan ama cömert olmayan ve yine cömert olup da yakin etmeyen insan yoktur. Çünkü cömertlik, yakin nurunun hüzmesidir ve neyi bağışlamaya niyet ettiğini bilen insan, bağışladığı şey gözünde çok önemsiz ve değersiz gözükür.
İmam Ali –s– de cömertliği ruhu cilalandıran takva gibi mümin insanın en güzel sıfatlarından biri sayıyor. O hazret sahabeden birine şöyle buyuruyor: cömertlik ve takva sıfatına bürün, çünkü bunlar iman bileşenleri ve en iyi sıfatlardır.


Cömertlik ve infak, insanı ilahi sonsuz rahmetin kapsamına alır. Allah Resulü –s– bu konuda şöyle buyurur: Kıyamet gününde adamın birini getirirler ve ona şöyle derler: hüccetini beyan et. Adam şöyle anlatır: Ey yüce Rabbim, beni yarattın ve hidayete erdirdin. Bana rızık verdin ve ben her daim senin yarattığın insanlara iyilik ettim ve onlara bağışta bulundum ki bugün rahmetini benden esirgemeyesin ve benim işimi kolaylaştırasın. Allah Teâlâ da şöyle buyurur: Kulum doğru söylüyor, onu cennete götürün.
İmam Sadık –s– da sahabeden birine şöyle buyurur: Seni onun yardımıyla Allah'a ve cennete yakınlaşmanı sağlayacak ve cehennem ateşinden uzaklaştıracak bir şeyden haberdar etmemi ister misin? sahabe evet der. İmam şöyle buyurur: o zaman cömert ol.


Allah yolunda infakta bulunan ve cömert olan insana, Allah zorluklara katlanmasını kolaylaştırır. Nitekim Leyl suresinin 5 ila 8. Ayetlerinde de şöyle buyurur:
Artık kim verir ve sakınırsa ve en güzeli de tasdik ederse, Biz de onu en kolaya hazırlarız (onda başarılı kılarız). Kim cimrilik eder, kendini müstağni sayar.
Bu ayetlere göre yüce Allah cömert ve infakta bulunan insanları tevfik inayet ediyor ve onlara itaat ve infak yolunu kolaylaştırıyor.


Cömertlik insan huyunu ve ahlakını güzelleştiren bir sıfattır ve adeta hoş kokan bir çiçek gibi herkesi kendine çeker. İmam Ali –s– bu konuda şöyle buyurur:
Cömertlik sevgi getirir ve ahlakın ziynetidir.
Allah Resulü –s– de cömertliğin önemi ve konumu yüzünden ümmetine, cömert insanlara başka türlü bakılmasını tavsiye eder. Allah Resulü –s– şöyle buyurur:
Cömert insanın hatasına ve yanlışına göz yumun, çünkü ne zaman cömert insanın ayağı kayarsa, Allah teala onun elini tutar ve kurtarır.
İmam Ali –s– de insanların cömertlere karşı sevgi ve kalbi duyguları hakkında şöyle buyurur: Hiç bir şey cömertlik ve hoşgörü ve iyi ahlak gibi sevgi kazandırmaz.


Cömertlik ilahi azaptan kurtuluşa vesile olur veya en azından cezanın hafiflemesine yardımcı olur. İslam Peygamberi'nden –s– o hazretin Hatem Tayi'nin Udey adındaki oğluna şöyle buyurduğu rivayet edilir: Babandan cehennemin şiddetli azabı kaldırıldı ve bu, onun cömertlik özelliği yüzündendi.
Cömertlik ayrıca insanı hidayete ermeye daha da yakınlaştırır. Rivayetlere göre günlerden bir gün Yemen halkından bir grup İslam Peygamberi'nin –s– huzuruna çıktı. Aralarında çok konuşan ve geveze bir adam vardı. Adam İslam Peygamberi'nin –s– öfkesine sebebiyet verecek bazı sözler sarf etti. O sırada Hz. Cebrail –s– Resulullah'a –s– nazil oldu ve şöyle dedi: Rabbim selam gönderdi ve bu adamın cömert biri olduğunu buyurdu. Bu sözleri duyan Resulullah'ın –s– öfkesi yatıştı ve başını kaldırdı ve şöyle buyurdu: Eğer Cebrail bana senin cömert biri olduğunu söylememiş olsaydı, seni kovar ve başkalarına ibret ederdim. Adam şöyle arz etti: Acaba senin Rabbin cömert insanları sever mi? Resulullah –s– evet diye karşılık verdi. Adam şöyle arz etti: o zaman ben de Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet getiririm ve sen ey Muhammed, senin de O'nun Resulü olduğuna şahadet getiririm. Seni haklı olarak seçen Allah'a and olsun ki ben gerçekten cömert biriyim ve hiç kimseyi kendi malımdan mahrum bırakmadım.015

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile