Bu site kapanmıştır. Yeni sitemiz: Parstoday Turkish
Salı, 28 Haziran 2016 11:33

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi: Emirülmüminin adil yargının simgesi ve tecellisiydi

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi: Emirülmüminin adil yargının simgesi ve tecellisiydi

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi Hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi, Rezevi Horasan eyaleti yargı kurumu yetkilileri ile görüşmesinde, İmam Ali –s– tarih boyunca tüm beşeriyet alemi için adil yargının simgesi ve tecellisi olduğunu belirtti.

Astannews’un haberine göre, Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi Hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi görüşmede İmam Ali’nin –s– şehadet yıldönümü dolaysıyla taziyelerini sundu ve mazlum şehit Ayetullah Dr. Beheşti ve 7 Tir 1360’de şehit düşenleri saygı ile andıklarını belirtti. Yargı erki haftasına temas eden Hüccetülislam Reisi, yargı kurumunda tüm kriterlerin ve örneklerin İmam Ali’nin –s– yargı ve adalet anlayışından alıntı olması gerektiğini belirterek, yargının toplumda ve ülke genelinde milli güvenliğin gelişmesinde etkisi inkar edilemeyecek kadar büyük olduğunu kaydetti.

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi Hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi açıklamasının devamında adil yargıçların toplumda huzur ve istikrar simgeleri olduklarını ve sosyal ızdırapları bertaraf ederek milli güvenliği geliştirdiklerini ifade etti.

 

Genel itimat, milli güvenliğin temel erkanı

 

Horasan dini ilimler merkezi yüksek konseyi üyesi Hüccetülislam Reisi, suça karşı uygun tepki ve kararların zamanında verilmesi, suç ve cinayet oranlarının azalmasında fevkelade etkili olduğunu belirterek, yargıçların uygulamaları toplumda halkın arasında adil yargı sayesinde güven duygusu oluşmasına vesile olacak şekilde olması gerektiğini, bu durum hiç kuşkusuz toplumda mukaddes İslami nizama genel itimadın artmasına ve yine bu nizamın tüm erkanlarına yönelik güvenin gelişmesine yol açacağını ifade etti.

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi Hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi genel itimadı milli güveniğin temel erkanlarından ve İslam Cumhuriyeti nizamının dayanaklarından biri olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Bazı ülkeler meşruiyetini askeri ve silah gücünden, bazı ülkeler de servetlerinden ve bazı ülkeler de siyasi ilişkilerinden kazannır, ancak İran İslam Cumhuriyeti nizamı meşruiyetini halkın genel itimadından kazanır ve bu itimat İslam Cumhuriyeti nizamının en büyük sermayesi ve dayanağı sayılır, yargıçlar ise bu itimadın korunmasında eşsiz rol ifa eder.

İran’ın eski başsavcısı yargı işinin zorluklarına işaretle, bu kurumda çalışmanın çok özel yetenekler gerektirdiğini, yargı kurumu insanın sadece dış baskılara karşı direnmekle kalmaması ve bunun yanında kendi içindeki kişisel kin ve öfkelere karşı da dik durması ve adil bir şekilde karar vermesi gereken bir kurum olduğunu vurguladı.

 

Sanal ortamdan yararlanmanın ön gereksinimleri

 

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi Hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi konuşmasının son bölümünde sanal ortamı yönetmenin önemine işaretle, bir çok yargı dosyasında kültürel saldırı ve baskın izleri ve tesirleri göze çarptığını belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Sanal ortam eğer doğru biçimde yönetilmez ve kontrol altına alınmazsa, ülke için ve ailelerimiz için çok ağır sonuçları olur. Kuşkusuz sanal ortamdan ve yeni kitle iletişim araçlarından yararlanmak zaruri bir meseledir, ancak aynı zamanda bu ortam kontrol edilmesi gerekir ve bunun için bazı tedbirleri almak da şarttır.

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi Hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi, sanal ortamı yönetmek ve kontrol etmek sadece İran İslam cumhuriyetine özgü bir durum olmadığını, dünyada hemen hemen tüm devletler sanal ortamı kontrol ettiklerini ve ciddi bir gözetim söz konusu olduğunu, sanal ortam kendi haline bırakılan bir ortam olmadığını ifade etti.

Görüşmenin başında Rezevi Horasan adalet kurumu Başkanı Hüccetülislam Ali Muzafferi, kurumun hş. 1394 yılında yürüttüğü faaliyetleri hakkında bir rapor sundu. Yargı kurumunun toplumu sağlıklı yapması yolundaki rolüne işaret eden Muzafferi, Rezevi Horasan yargı kurumunda sarf edilen tüm çabalar, halka daha iyi hizmet sunmaya yönelik olduğunu belirtti.

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi Hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi ile Rezevi Horasan yargı kurumu yetkililerinin görüşmesinin sonunda akşam ve yatsı namazı Hüccetülislam Reisi imametinde kılındı ve ardından tüm katılımcılar Rezevi ikram sofrasında iftar yaptı.

 

 

Yabancı ziyaretçilerin kutsal Rezevi külliyeye ziyaretleri

Kaderlerin belirlendiği gecede yüce Allah’a yalvarış

 

İnsanların kaderinin belirlendiği ifade edilen muhtemel Kadir gecelerinden ilkinde İmam Rıza –s– türbesini ziyarete gelenler ve çevre halkı İmam’ın –s– nurani türbesinde bir araya geldi.

Astannews’un haberine göre, kutsal Rezevi türbe her yıl bu gecelerde düzenlediği manevi merasimleri ile dünyanın dört bir yanından gelen binlerce yabancı ziyaretçiyi ağırlıyarak bu insanların diğer mümin insanlarla beraber yüce Allah’a ibadet etmelerine ve hacetlerini beyan etmelerine imkan sağlıyor.

Bu yıl mübarek Ramazan ayının 19. Gecesine bağlanan günde düzenlenen manevi ve ibadi merasime dünyanın çeşitli bölgelerinden Arapça ve Orduca konuşan ziyaretçiler akın ederek merasime ayrı bir renk kazandırdı.

Kutsal Rezevi türbede bir araya gelen yabancı ziyaretçiler gece yarısına kadar El Gaus El Gaus zikri ve Cevşen-i Kebir duası ve ilahi Esma-i Azam ile yüce Allah katına yakınlaşmaya çalıştı. Merasimde yabancı genç ziyaretçilerin ihya etkinliğine aktif bir şekilde katılması Kadir gecesi ihya programına ayrı bir renk kattı.

Bu gençler dünyanın dört bir yanından kutsal Rezevi külliyeye akın ederek belki bir daha yakalayamayacakları bu altın fırsattan azami derecede yararlanmaya ve yaşamlarında yep yeni bir fasıl ve izzetli bir dönem başlatmaya ve ilahi sonsuz rahmet pınarından bir yudumluk olsa bile nasibini almaya çalıştı.

 

Arapça konuşan ziyaretçilerin coşkulu katılımı

 

Kutsal Rezevi külliyenin yabancı ziyaretçilerin işlerinden sorumlu bölümün Başkanı Seyyid Muhammed Cevad Haşiminejad, merasimin kulisinde yaptığı açıklamada, muttakilerin mevlası İmam Ali’nin –s– darbe aldığı geceye denk gelen bu gecede kutsal Rezevi külliyenin avluları ve revakları bu manevi merasime katılmak için kutsal Meşhed kentine gelen binlerce yabancı ziyaretçiyi ağırladığını kaydetti.

Bu gecede düzenlenen merasime yaklaşık 4 bin 500 Arapça konuşan yabancı ziyaretçi katıldığını ifade eden Haşiminejad, kutsal Rezevi külliyenin Dar-ul Merhame revakı bu gece Umman, Irak, Lübnan, Bahreyn ve Arabistan’dan gelen ziyaretçilerle dolup taştığını, bu insanlar kırık kalpler ve yaş dolu gözleri ile yüce Allah’tan af ve mağfiret ve İslam ve müslümanlar için zafer talep ettiklerini ifade etti.

Haşiminejad sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu manevi meclis Kur'an'ı Kerim’den nurani vahiy kelamının tilaveti ile başladı ve ardından Cevşen-i Kebir duası ve İmam Hüseyin –s– ziyaretnamesi okundu ve daha sonra yas merasimi başladı ve sonrasında hatipler konuştu ve en son mihrabın ilk şehidi İmam Ali –s– için Kur'an'ı Kerim’in baş konma merasimi gerçekleşti.

Haşiminejad şöyle devam etti:

Bu merasimin konuşmacısı, Lübnan’ın dini ve felsefi etüt merkezi Başkanı Hüccetülislam Şeyh Şefik Ceradi idi ve Kadir gecelerinin faziletlerini ve İslam dünyasının içinde bulunduğu şimdiki durumu anlattı.

Kutsal Rezevi külliyenin yabancı ziyaretçilerin işlerinden sorumlu bölümün Başkanı Seyyid Muhammed Cevad Haşiminejad, bu arada yabancı ziyaretçilerin kaderlerin belirlendiği bu geceden daha fazla feyz alabilmeleri için Kadir geceleri özel amelleri hakkında hazırlanan ameller kitabından 10 bin nusha üç gece boyunca ziyaretçilerin arasında dağıtılacağını vurguladı.

 

Hindistan ve Pakistan’dan gelen ziyaretçileri “Bek Ya Allah” zikri

 

Kutsal Rezevi külliyenin yabancı ziyaretçilerin işlerinden sorumlu bölümün Başkanı Seyyid Muhammed Cevad Haşiminejad bu gecede Orduca konuşan ziyaretçilerin de özel Kadir gecesi etkinliği düzenlendiğini belirterek merasimi şöyle anlattı: Bu manevi ve ilahi merasime Hindistan, Pakistan ve Orduca konuşan diğer ülkelerden 500 kadar ziyaretçi katıldı. Kutsal Rezevi külliyenin Kevser revakında düzenlenen merasim, Kur'an'ı Kerim kıraati, Cevşen-i Kebir duası, İmam Hüseyin –s– ziyaretnamesi, Kadir gecesi özel namazı, istiğfar zikirleri ve Kur'an'ı Kerim’i başın üzerine koyma merasimi yapıldı. Gece yarısına kadar devam eden bu merasimde katılımcılar ve İmam Ali’nin –s– ihlaslı izleyenleri İmam için matem tuttu ve göz yaşı döktü ve tarihin o büyük mazlumu için ağıt yaktı.

Orduca konuşan yabancı ziyaretçiler için de Kadir geceleri özel amelleri kitabından üç bin nusha basıldığını ve bu günlerde ziyaretçilerin arasında dağıtılacağını kaydeden Haşiminejad, ilk gecede Orduca konuşan seçkin alim Seyyid Sebet Haydar Zeydi konuşmacı olarak katıldığını ve Masum İmamların –s– gözünden Kadir geceleri hakikati hakkında bir konuşma yaptığını ifade etti.

 

 

Hüccetülislam Reisi İmamzade Salih –s– ihya merasiminde

Hz. Ali –s– sevgisi, ilahi sevginin cilvesidir

 

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi Hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi bugün beşeriyetin kaybettiği şahsiyet Hz. Ali’nin –s– şahsiyeti olduğunu belirterek, Emirülmüminin –s– aşkı, ilahi sevginin cilvesi ve tüm amellerimizde tecelli etmesi gereken büyük ilahi sermaye olduğunu belirtti.

Astannews’un haberine göre, Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi Hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi mübarek Ramazan ayının 21. Gecesine bağlanan günde Tahran’da, Hz. Salihbin Musa Kazım –s– türbesinde düzenlenen ihya merasiminde yaptığı konuşmada, bu gece Hz. Ali’nin –s– şehadet gecesi, Kadir gecesi, Kur'an'ı Kerim ayetlerinin İslam Peygamberi’ne –s– nazil olduğu gece, alemin kaderinin belirlendiği gece olduğunu belirtti.

Hüccetülislam Reisi şöyle devam etti: Kadir gecesinin konumu ve azameti hakkında en yüce söz, yüce Allah’ın kelamıdır ve şöyle buyurmuştur: Bu gece bin aydan daha üstün ve daha iyidir. Kadir gecesi uyanık kalma ve bu geceyi ihya etme ve Allah’a yönelmek ve kendimiz için af  ve mağfiret dileme ve Hak teala karşısında yalvarma ve yakarma gecesidir.

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi Hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi sözlerini şöyle sürdürdü: İnsanın içi herşeyden boş bir beden olarak yaratılmadı, bilakis içi Allah’a karşı aşk ve sevgi odağı ve aynı zamanda nefret ve gazab yeridir. Eğer insan Resulullah’ın –s– ve Kur'an'ı Kerim’in sözünü duymak ve hidayete ermelere bakmak isteyecek olursa, içindeki nuru her daim aydın tutmalıdır. Eğer biri içindeki nuru söndürecek olursa doğru yolu bulamayacağı kesindir. Eğer insan içini günah, fıskı fücur, küfür, zulüm, şirk ve sapkınlıkla doldurmuşsa, içinin gözünü bir perde ile kapatmış olur ve ancak başındaki gözü ile çevresini görebilir. Allah hiç bir insanın içindeki nuru sönük etmesin veya söndürmesin, çünkü bu durumda günahın küçüğü büyüğü böyle biri için hiç fark etmez.

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi Hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi, şöyle devam etti: Allah sevgisi her şeyi gölgelemeli ve Hak, insan yaşamının pusulası olmalıdır. Yaşamın tüm işleri buna göre düzenlenmeli ve tüm sevgiler ve aşklar ilahi sevgi ve aşkın etkisi altında olmalıdır.

Evliyaları sevmenin ön şartı onları tanımak olduğunu kaydeden Hüccetülislam Reisi, Emirülmüminin –s– hakkında tanım ve marifetimizin arttırdıkça, o hazrete karşı aşk ve sevgimiz bir o kadar derinleşeceğini ve artacağını vurguladı.

İnsanın kalbi Allah aşkının odağı olduğunu belirten Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi Hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi şöyle devam etti: Bu gece ümit gecesi, karar gecesi ve insanların kaderinin belirlendiği gecedir. Bu gecede yüz yıllık yolu bir gecede katetmek mümkün. Kadir gecelerini idrak etmenin sırrı, bu bir geceyi ilahi evliyalarla geçirebilmektir.  Yüce Allah’ın insanlara verdiği namaz, oruç, hums, zekat, emri maruf ve nehyi münkir gibi tüm sorumluluklar Allah sevgisi ve Allah aşkı içindir. Her insan için günah zemini vardır, ancak Allah sevgisi ilahi haddin aşılmasını engeller. Eğer insan içinde Allah’a yönelik aşk ve sevgisi varsa, hiç bir şeyin pahasına hakkı haksız etmek istemez. Dünyada bunca zulüm ve cinayet işlenmektedir. Örneğin Filistin’de yaklaşık 70 yıldır masum insanları kanı akıtılıyor. Bunun sebebi, beşerin Allah’ı unutmuş olması ve nefsinin emiri olmak yerine nefsinin esiri olmuş olmasıdır.

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi Hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi’nin katıldığı törenin sonunda Kur'an'ı Kerim’i başa koyma merasimi yapıldı ve ehli beyt –s– meddahları da zikirler söyleyerek merasime katılanlara İmam Ali’nin –s– şehadeti dolaysıyla yas tutmalarına eşlik etti.

 

 

Kutsal Rezevi külliyesi konuşmacmısı:

Nefsin heva ve hevesi, cehennem ateşinin odunudur

 

Bilgeler meclisi üyesi Hüccetülislam Muhsin Kazeruni, günahtan uzak durmak insanın içinde ruhi maneviyatın zeminini hazırladığını belirterek, nefsin heva ve hevesleri ise insan için cehennem ateşinin odununu hazırladığını kaydetti.

Astannews’un haberine göre, Bilgeler meclisi üyesi Hüccetülislam Muhsin Kazeruni, kutsal Rezevi külliyenin İmam Humeyni –ks– revakında düzenlenen konuşma meclislerinde günahtan uzak durmanın önemi ve imanı koruma üzerindeki tesiri hakkında konuştu.

Hüccetülislam Kazeruni, günahtan uzak durmak anlamına gelen vera’ insan kalbinde iman nurunun münevver oluşunun işareti olduğunu belirtti.

Günahtan uzak durma fikir, amel, söz ve davranış için geçerli olduğunu vurgulayan Hüccetülislam Kazeruni sözlerini şöyle sürdürdü: İnsan söz, amel ve niyetlerini, kıyamet gününde tam güvende olacak şekilde muhafaza etmesi gerekir. Eğer günah işlemek miçin zemin yoksa ve biz günah işlemiyorsak, bu vera’ sayılmaz, vara’nın gerçeği, insan haram işi yapabilecek güçte olduğu halde ondan uzak durmasıdır. Eğer insan tüm ömrünü Allah’a kulluk yolunda harcayacak olursa ve Allah’ın ondan istediklerini yaşamının kılavuzu yaparsa, o zaman başarıya uzanan ve maneviyat zirvesine varan yol onun için kolaylaşır ve ilahi evliyanın nuru sayesinde hidayete erer ve saadete kavuşur.

Bilgeler meclisi üyesi Hüccetülislam Muhsin Kazeruni şöyle devam etti:

Vera’, yani günahtan uzak durmak gerçek olmalıdır, çünkü vera’ saklanamaz ve insanın davranışlarında ve düşüncelerinde ortaya çıkar ve vera’ ehli olanlar her halükarda Allah velayetine tabidirler ve ilahi evliyanın nuraniyeti ile yaratanın velayetinin maneviyatına ulaşırlar. Vera’ pak etek, pak el, pak niyet, pak kulak ve pak göz anlamına gelir ve kim böyle yapar ve ilahi evliyanın yanında yer alırsa, kendiliğinden ilahi maneviyat ve erdem nurunun kaynağına bağlanmış olur.

Kutsal Rezevi külliyenin konuşmacısı Bilgeler meclisi üyesi Hüccetülislam Muhsin Kazeruni nefsi kontrol etmenin takva ve kulluğun temeli olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Halvette vacipleri yerine getirmek ve günahtan sakınmak, insanın dünya ahiret saadetinin anahtarıdır. Vera’ takvadan daha üstün bir derecedir, zira vera’, vacipleri yerine getirmenin yanında haramlardan, mekruhlardan ve hatta bazı mübahlardan uzak durmaktır ve halk arasında ve görecede bu yönlere uymakla beraber batında ve halvette de nefsimize dikkat etmeli ve haramlardan ve mekruhlardan uzak durmalıyız.

Bilgeler meclisi üyesi Hüccetülislam Muhsin Kazeruni vera’ ameli insanda hasene sıfatları ihya ederek nefsin şeytani tuzaklarından koruduğunu belirterek, kim iman derecesi daha yüksek ve ruhunun cevheri daha şeffaf olursa daha takvalı olduğunu vurguladı.

 

 

İmam Hüseyin –s– adıyla dünyanın en büyük tablosunun tasarımcısı:

Sekizinci İmam’ın –s– türbesi, insan haklarını korumak için en güvenli mekandır

 

BM barış elçisi Dr. Sahib Cevad El Hekim, ehli beyt –s– kültüründe müslümanlara yapılan ilk ve en önemli tavsiye, dünyada mazlumların haklarını korumak olduğunu belirterek, Sekizinci İmam’ın –s– türbesi, insan haklarını korumak için en güvenli mekandır, dedi.

Astannews’un haberine göre,  İmam Hüseyin –s– adıyla dünyanın en büyük tablosunun tasarımcısı ve BM barış elçisi Dr. Sahib Cevad El Hekim, Dar-ul Rahme revakında İmam Rıza’nın –s– türbesini ziyarete gelenlerce hazırlanan tablonun imza töreninde yaptığı konuşmada, masum imamların türbeleri dünyada mazlumların haklarını savunmak için en güvenli yerlere dönüşmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: Ben bugün İmam Hüseyin –s– adıyla büyük bir tablo çerçevesinde tüm müslümanları gönül birlikteliğine ve kendi soydaşlarını savunmaya davet ediyorum. Ben İmam Hüseyin –s– adıyla süslenin en büyük tabloyu Aşura kültürünü yaymak amacıyla Britanya, Fransa, Almanya, İsveç, Danimarka, Avustralya ve diğer ülkelere götürdüm ve buralarda yaşayan müslümanların sıcak ilgisi ile karşılandım.

BM barış elçisi Dr. Sahib Cevad El Hekim sözlerini şöyle sürdürdü: İmam Hüseyin –s– hakkında dünyanın en büyük tablosu bazı şii müslümanlarca hazırlandı ve Guinness rekorlar kitabında kayda geçmek üzere sergilendi. Bu düşünce yedi yıl önce şekillendi. Bu tablonun milyonlarca müslüman ve şia ve ehli beyt –s– sevenleri tarafından imzalanack ve şimdiye kadar 7 bin metreye ulaştı.

BM barış elçisi Dr. Sahib Cevad El Hekim, bu çalışma dünyanın bir çok ülkesinde sosyal ve dini kurumlarca olumlu karşılandı. Müslüman ülkelerin bu çalışmaya yönelik ilgisi, müslüman ülkelerin insan haklarını savunma alanında birlik olmasına zemin oluşturuyor. Ben şimdi kutsal Rezevi türbede bulunmaktan mutluluk duyuyorum, çünkü Sekizinci İmam’ın –s– türbesi, insan haklarını korumak için en güvenli mekandır. İmam Hüseyin –s– hakkında hazırlanan dünyanın en uzun tablosu çalışması başladığı günden beri şimdiye kadar iki kez kutsal Rezevi türbeye müşerref oldum ve her defasında Arapça konuşan ziyaretçilerin ilgisi daha büyük oldu.

 

Kutsal Rezevi külliyenin yabancı ziyaretçileri bölümü hazırladı

Yabancı ziyaretçilere özel Kadir geceleri özel amelleri  kitabından 13 bin nusha basıldı

 

Mübarek Ramazan ayı ve faziletli Kadir gecelerinin gelmesiyle beraber Kutsal Rezevi külliyenin yabancı ziyaretçileri bölümü tarafından Yabancı ziyaretçilere özel Kadir geceleri özel amelleri  kitabından 13 bin nusha basıldı.

Astannews’un haberine göre, kutsal Rezevi külliyenin yabancı ziyaretçiler bölümü Başkanı Seyyid Muhammed Cevad Haşiminejad konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kadir gecelerinde özel dualar ve ameller bulunduğunu ve bunların üzerine bol bol vurgu yapıldığını belirtti.

Haşiminejad, bu yüzden Yabancı ziyaretçilere özel Kadir geceleri özel amelleri  kitabından 13 bin nusha Arapça ve Orduca basıldığını ve dağıtıldığını kaydetti. Haşiminejad sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu kitap Arapça konuşan ziyaretçiler için 10 bin ve Orduca konuşan ziyaretçiler için 3 bin adet basıldı ve bu günlerde Dar-ul Rahme ve Kevser revaklarında yabancı ziyaretçilerin arasında dağıtılacaktır. Bu kitapta Kadir geceleri özel duaları ve amellerinden başka Kadir, Ankebut, Rum ve Dohan sureleri yer alıyor. Bu kitap kutsal Rezevi külliye iletişim idaresinin katkıları ile 13 bin nushada basıldı ve mübarek razaman ayında dağıtılmaya başladı.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile