Bu site kapanmıştır. Yeni sitemiz: Parstoday Turkish
Pazartesi, 13 Haziran 2016 06:40

Reisi: Kur'an'ı Kerim küresel istikbara karşı en iyi sığınaktır

Reisi: Kur'an'ı Kerim küresel istikbara karşı en iyi sığınaktır

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi, kutsal Meşhed kentinin Kuranî aktivistleriyle görüşmesinde, Kur'an'ı Kerim’in küresel istikbarın kültürel saldırılarına karşı müslümanlar için en iyi sığınak olduğunu belirtti.

Astannews’un haberine göre, Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi, İslamî mezhepler tekrib kurumu üyeleri, Irak’ın ehli sünnet ve şii aşiretlerinin liderleri ve 200 kadar Kur'an'ı Kerim aktivisti, hocası, öğretmeni, karisi ve hafızının da hazır bulunduğu görüşmede şöyle dedi:

Küresel istirbar dünya müslümanlarına karşı geniş çaplı bir yumuşak savaş başlattığı ve küresel istikbara bağlı medya imparatorluğu Batı’nın sapkın kültürünü İslam dünyasında yaymaya çalıştığı bir sırada, İslam dünyasının ittifak ve vahdet sırrı ve İslamî toplumu ve özellikle çocukları ve gençleri her türlü zarardan korumanın tek yolu Kur'an'ı Kerim’e sığınmaktır.

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi konuşmasının başında Rahman suresinin ilk ayetlerine işaretle, yüce Allah bu semavi kitapta Kur'an'ı Kerim’i öğrenmenin insanın yaratılışından önce geldiğini buyurduğunu, bu da insanın insaniyeti ancak vahiy ve Kur'an'ı Kerim ile irtibat sayesinde şekillendiğini ortaya koyduğunu vurguladı.

 

Kuranî camia; Tevhidin en sağlam kalesi

 

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi, konuşmasını şöyle sürdürdü: Kuranî camia ancak Allah’a gönül veren ve Kur'an'ı Kerim ilkelerini öğrenen Kuranî insanların sayesinde şekillenebilir. Bu camia tevhid kalesinin içinde bulunduğundan, düşmanların her türlü tehdidinden korunur ve hadisi şerifte de belirtildiği üzere kim bu kalede yer alırsa, ona bir şey olmaz.

İran’ın Kuranî atmosferine de işaret eden Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi, bu nurani atmosferi hiç kuşkusuz Kur'an'ı Kerim ve Kuranî meclislere özel ilgi duyan ve yüksek bakışa sahip olan İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei’ye borçlu olduklarını ifade etti.

İran’ın Erdebil eyaletine yaptığı bir seyahatle ilgili anısını anlatan hüccetülislam Reisi şöyle devam etti: Bendeniz Erdebil eyaletinin Nemin ilçesini ziyaret ettiğimde, buradaki yetkililer eyaletin bazı köylerinde otuzu aşkın Kur'an'ı Kerim hafızı yaşadığını anlattılar. İşte orada ben tüm kalbimle İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei için dua ettim. İran’da İslam inkılabından önce Meşhed ve Kum ve diğer dini kentlerde bile Kur'an'ı Kerim hafız sayısı seyrekken, bugün bu inkılabın sayesinde İran’ın her yerinde Kur'an'ı Kerim sesi yükseliyor ve Kur'an'ı Kerim atmosferi parlıyor.

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi, son yıllarda Rezevi külliyede geniş çapta kuranî faaliyetler geliştiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Şimdiye kadar Kur'an'ı Kerim eğitimi, araştırması, yayını, maarif ve kavramlarının beyanı bakımından külliyede yapılan çalışmalar çok değerlidir. Ancak Rezevi kutsal külliyenin şanı ve konumu bunun çok çok ötesindedir ve atılacak yüksek adımlarla kutsal Rezevi külliyeyi İslam dünyasında hakettiği konumuna kavuşturabilir ve Kur'an'ı Kerim’in kıraat, teddebbür, kavramlarını yayma ve kari ve hafızlarını yetiştirme merkezine çevirebiliriz.

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi, şöyle devam etti: Bugün ülkenin Kuranî camiasını ağırlayan kutsal Rezevi külliyenin daha yüksek adımlar atmasını umuyoruz. Önümüzde daha uzun bir yol var ve yetkililer birbirine yardım ederek İslam dünyasında Hz. Rıza’nın –s– nuraniyetinden yararlanmaya zemin hazırlayacak bu değerli hedefe doğru ilerlemeleri gerekir, ki bu da hiç kuşkusuz İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei’nin istek ve arzuları doğrultusunda atılacak adımlar olur.

Kur'an'ı Kerim baharının üçüncü gününde gerçekleşen görüşmede, İran’ın uluslararası karilerinden Seyyid Cevad Hüseyni Kur'an'ı Kerim’den bazı ayetleri tilavet etti. Daha sonra kutsal Rezevi külliyenin İslamî tebliğat ve iletişim merkezi Başkan yardımcısı ve yine Meşhed’in bazı önde gelen Kur'an'ı Kerim aktivistleri birer konuşma yaparak görüşlerini beyan etti.

Oturuma katılan konuklar daha sonra cemaat namazına katıldı ve akşam ezanı ile beraber İmam Rıza’nın –s– nurani iftar sofrasına oturdu.

 

 

Oruç ibadetinin dünya ahiret etkileri

 

Hüccetülislam Hüseyni Kumi, İmam Rıza –s– Hüseyniyesinde mübarek Ramazan ayı dolaysıyla düzenlenen özel programında oruç ibadetinin dünya ahiret tesirlerini beyan etmeye başladı.

Astannews’un haberine göre Hüccetülislam Hüseyni Kumi, İmam Rıza –s– Hüseyniyesinde mübarek Ramazan ayı dolaysıyla düzenlenen özel programında yüce Allah’ın Bakara suresinin 183 ila 185. Ayetlerinde dinin nasıl tebliğ edilmesi gerektiğini müslümanlara gösterdiğini, bu da Kur'an'ı Kerim’in sanatı olduğunu ve İslam’ın sırf ahkamdan ibaret olmadığını ve aynı zamanda ön tebliği bulunan bir inanç olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Hüccetülislam Hüseyni Kumi sözlerini şöyle sürdürdü:

İnsanın Allah teala tarafından muhatap alınması, çok güzel bir duygudur. İnsan için açlık ve susuzluk çekmek zordur, bu doğru, ama yüce Allah bu açlık ve susuzluğa katlanmak için büyük mükafatlar belirlediğini öğrenince, bu açlık ve susuzluk çok tatlı gelir. Seyyid bin Tavus, Keşful Mucim adlı kitabında evladına hitaben şöyle diyor: Oğlum, ben ne zaman teklif yaşına geldiğimi bilmiyorum, ama eğer bunu bilseydim, mutlaka o günü kutlardım. Sana 150 dinar bırakıyorum ki sen her yıl teklif yaşına geldiğin günü kutla. İşte bu teklif yaşına gelmek ve ilahi vecibeleri yerine getirmenin önemini gösterir.

Hüccetülislam Hüseyni Kumi şöyle devam etti:

Hz. İsa –s– da bir yerde şöyle buyurur: İki kez doğmayanı göklere yol vermezler. Bir veladet anadan doğmaktır ki tüm insanlar için doğaldır ve ikincisi de teklif yaşına gelmektir. Bu yaş şer’i meselelere amel etme yaşıdır ve daha ilginç olanı da şu ki hatta İslam’dan önce de dini vecibelere bu yaşta amel edilmesine vurgu yapılmaştır.

Hüccetülislam Hüseyni Kumi konuşmasının devamında yüce Allah’ın Isra suresinde eğer alemde yaşayan tüm insanlar bugün oruç tutsa Allah’a hiç bir şek eklenmez ve eğer hatta bir tek kişi bile oruç tutmazsa da Allah tealadan hiç bir şey eksilmezdi, şekilde buyurduğunu kaydetti.

Hüccetülislam Hüseyni Kumi sözlerine şöyle devam etti:

Oruç tutmakm ruhun takvasına ve cismin sağlığına katkısı olur. Kudsi bir hadiste oruç ibadetinin mirası az yemek olduğu beyan edilmiştir, ama maalesef bugün kendi toplumumuzda buna şahit olamıyoruz. Zayıf olmak oruç tutmamaya gerekçe oluşturamaz. Fakat eğer bu zaaf oruç tutan insan için katlanamaz hale gelecek olursa, o zaman orucunu açabilir.

Hüccetülislam Hüseyni Kumi son olarak da mübarek Ramazan ayı ve oruç ibadeti sadece yüce Allah’ın lütuf ve merhametlerini hatırlama bahanesi olduğunu belirterek, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in –s– bir vecizesinde mübarek Ramazan ayının ilk gününde Allah teala tüm kıble ehli olanları bağışladığını belirtti.

 

 

Reisi: Mahrumların sorunları, Rehber’in ciddi kaygısıdır

 

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi, mahrumların meseleleri her zaman İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei’nin en ciddi kaygılarından biri olduğunu belirterek, mahrumiyetle mücadele kutsal Rezevi külliyenin görevleri arasında yer almadığı halde Ayetullah Hamanei kendisini külliyenin müttevellisi olarak atadığı yazısında bir kaç kez bu noktaya işaret ettiğini ve bu da rehber Hamanei’nin toplumun mahrum ve mağdur kesimlerini düşündüğünü ortaya koyduğunu kaydetti.

Astannews’un haberine göre, Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi, İslam inkılabı konut vakfı Başkanı ve yardımcıları ve konut alanında faaliyet yürüten bazı hayırsever insanların katıldığı oturumda yaptığı konuşmada, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei’nin çeşiti etkinliklerde mahrumların ve mağdurların durumu ile ilgilenilmesine vurgu yaptığını belirterek, rehber Hamanei’nin yeni dönem İslamî şura meclisi milletvekillerini kabulünde ülkede işsiz gençlerden utanç duyduğunu belirtmesi nizamın yetkililerini ve velayet askerlerini uyandırması ve harekete geçirmesi ve çözüm yolları bulmalarına yardımcı olması gerektiğini belirtti.

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi, direniş ekonomisi ülkenin iktisadi sorunlarını gidermek için tek çözüm olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Hükümet kararlarında ve iktisadi faaliyetlerinde direniş ekonomisini gözetlemesi ve işlerde halkın sorunlarına çözüm getirecek şekilde hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Batılı devletler hiç bir zaman hiç bir milletin hiç bir sorununa çare getirmedi, nitekim kendileri de açıkça hangi ülke veya millet ile dost olmuşlarsa, bunu sırf kendi çıkarları için yaptıklarını itiraf ediyor. Ülkemiz ancak İranlı mühendislerin, işçilerin ve emekçilern eliyle inşa edilmelidir ve inşaallah İmam Rıza’nın –s– yardımıyla öyle da olacaktır.

 

Konut; insana huzur veren temeldir

 

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi konuşmasının bir başka bölümünde de İmam Humeyni'nin -ks- İslam inkılabı konut vakfını kurmaya yönelik kıymetli tedbirine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

Konut vakfı İslam inkılabının içinden çıkan bir kuruluş olarak toplumun konut sorununa çare bulmakla toplumda huzura vesile olan bir etken şeklinde yerini aldı ve İmam Humeyni'nin -ks- tavsiyesi ile kurulan bu vakıf bugün İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei’nin tedbirleri ile yoluna devam ediyor ve bir çok hayırlara vesile oluyor.

Köylerde konut işinin İslamî inkılabı konut vakfına devredilmesini bu kuruluşun kavuştuğu önemli bereketlerden biri olduğunu beyan eden Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi, konut alanında mahrumiyetlerin büyük bölümü köylerle ilgili olduğunu, köylerin bu bağlamda sorunları giderilirse, artık kentlerin çevrelerinde varoşlara şahit olmayacaklarını vurguladı.

Hüccetülislam Reisi, köy insanı ülkenin en iyi insanları olduğunu ve çeşitli arenalarda nizamla birlikte hareket ettiklerini ve İslam inkılabına ve İslamî nizama da bir çok şehit ve gazi sunduklarını ifade etti.

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi ayrıca ülkenin mahrum ve mağdur ve mustazaf kesimlerinin durumları ile ilgilenmekten sorumlu kurum ve kuruluşların teamülde ve işbirliği içinde bulunmaları kaçınılmaz bir zaruret olduğunu belirterek, İslam inkılabı konut vakfi ile kutsal Rezevi külliyenin Meşhed yöresi ve rezev Horasan’la Güney Horasan ve Kuzey Horasan eyaletlerinde köylerin mahrumiyetleri ile mücadele bağlamında elele vermelerini istedi.

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi’nin konuşmasından önce, veliyi fakihin Rezevi Horasan temsilcisi hüccetülislam Haydari ve Rezevi Horasan İslam inkılabı konut vakfı Başkanı Seyyid Rıza Musevinia birer rapor sunarak vakfın eyalet genelinde mahrum insanların konut sorununa getirdiği çözümleri beyan etti.

Musevinia raporunda, ellerinde köylerin mahrumiyet dereceleri hakkında yeterli bilgi bulunduğunu ve kutsal Rezevi külliyenin işbirliği ile insanların mahrumiyetini giderme yönünde olumlu adımlar atabileceklerini belirtti.

Veliyi fakihin Rezevi Horasan temsilcisi hüccetülislam Haydari da sunduğu raporda eyalet genelinde mahrum bölgelerde yaşayan insanların sorunlarıyla ilgilendiklerini anlattı.

 

 

Reisi: Spor toplumu sosyal ve kültürel zararlardan korur

 

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi, Rezevi Horasan eyaletinin spor heyetleri başkanları, sporcuları ve madalya kazanan şampiyonları kabulünde, günümüzde bir toplumu sosyal ve kültürel zararlardan korumanın en önemli yollarından biri spora ve özellikle umumi spora özen göstermek olduğunu belirtti.

Astannews’un haberine göre, Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi mübarek Ramazan ayının beşinci gününde ve kutsal Rezevi külliyenin Ayna salonunda gerçekleşen görüşmede, bir süre önce nizamın üst düzey yetkilileri ile İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei’yi ziyaret ettiklerini, o ziyaret sırasında, sosyal zararlarla ilgili detaylı bir rapor sunulduğunu, bu da toplumu bu tür zararlara karşı korumak için hakikaten yüksek adımlar atılması gerektiğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Spor kültürünü geliştirmenin toplumu her türlü hasara ve zarara karşı sigorta etmiş olacağını belirten Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi, külliyenin spor meselesine el atması da beden eğitimine canlılık kazandırmayı amaçladığını vurguladı. Reisi, spor İslamî toplumun en önemli değerlerinden ve maruflarından biri oldğunu ve toplumun ahlaki, ruhi, manevi ve cismi sağlığını güvence altına alabileceğini ifade etti.

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi sözlerini şöyle sürdürdü: hepimiz irademiz ve kararlılığımızla sosyal zararları hafifletebiliriz ve bunun en güze yollarından biri sporu bir değer ve bir maruf olarak yaygınlaştırmaktır. Dindir bir toplumda yapılan spor ise genel ahlakın yanı sıra profesyonel ahlaka da uyar. Bu yaklaşımda bizim kahramanımız, cismi kahraman değil, aynı zamanda ahlaki ve manevi açıdan da kahramandır ve kahramanlık okulu, öğretmeni İmam Rıza –s– olduğu bir okuldur.

Spora özel özen göstermek gerektiğini vurgulayan Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi, sözlerine şöyle devam etti: Ancak profesyonel ve şampiyonluk sporu konusunda onca takdire şayan iş yerine getirlmiş olmasına karşın hala önümüzde uzun bir yol vardır ve spor alanında çalışan tüm yetkililerin toplumda var olan kapasiteleri ve genç yetenekleri keşf etmesi gerekir. İşte o zaman eyaletin önde gelen genç sporcuları ve hocaları genel sporu eyaletin adı İran genelinde parlayacak seviyeye getirebilir ve bu yolda kutsal Rezevi külliyenin kapasitesinden ve ehli beyt –s– fertlerinin cisim ve ruh sağlığı yönündeki tavsiyelerinden yararlanabiliriz. Eyaletin kapasitesini geliştirme çalışmamızı, spor arenasında Hüseyni bayrağı kaldıracak gücümüzü geliştirmek veya bir başka arenada Emirülmüminin veya Ebulfazl’ın adını haykırmakla dimizinin yüce değerlerini tüm dünyaya tanıtma noktasına kadar ilerletebiliriz. Böyle bir sporcu bir kültür ve bir düşüncenin tablosu ve temsilcisidir. Böyle bir sporcu madalya almak için platforma çıktığında sadece kendisini temsil etmez, aynı zamanda düşüncesini ve inancını temsil eder.

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi konuşmasını şöyle sürdürdü: kazandığı madalyayı İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei’ye hediye eden bayan sporcunun düşüncesi, İran milletinin zenginliklerinin ifadesidir. Bu zenginlikler velayeti fakihe tabi olmak, cesur olmak, şecaat, hamaset, düşmana karşı dik duruş ve direniş gibi varlıklardır ve onu bu konumla ve bu madalya ile onurlandırmıştır.

Bilgeler meclisi başkanlık divanı üyesi hüccetülislam Reisi tüm kurumların spor meselesine özel ilgi göstermelerini umduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: umulur ki ülkemizi sosyal ve kültürel saldırılardan koruma işi spor sayesinde ve ahlakla ve cismi ve ruhi gücümüzü geliştirmek ve tüm kurumların arasında ciddi bir dayanışma ve işbirliği ile gerçekleşir. Belediyeler, kutsal Rezevi külliye, sipahiler, gönüllü seferberler ve sosyal sağlığı düşünen tüm kurumların arasında işbirliği ciddi bir dayanışma ve birliktelik çerçevesinde yaşananbilir ve tüm kurumlar gençlerin korunması ve güçlendirilmesi gibi büyük hedeflere doğru ilerler.

Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi, elimizde var olanlarla yetinmemek gerektiğini, eldeki iyi şeyleri korumak ama bunun yanında en iyileri elde etmek için çaba harcamak gerektiğini ki bunu da İmam Rıza –s– nuraniyeti sayesinde yapabileceklerini ifade etti.

Görüşmenin başında gençlik ve spor bakanlığı temsilcisi Emini, gençlik ve spor bakanının en sıcak selamlarını ilerterek, çalışmaları ile ilgili bir rapor sundu. Oturumda ayrıca Rezevi Horasan gençlik ve spor genel müdürü Saburian, eyaletin Judo heyeti Başkanı Mahmudi ve futbol hakemi Muhsin Türki eyaletin sporu ile ilgili görüşlerini anlattı.

 

 

Yabancı ziyaretçilere gönderilen emailler; kutsal Rezevi külliyenin sınırlarının ötesine sunulan hizmet

 

Buradan, yeryüzünün en uzak noktasına

 

Dosyalalarda yer alan bilgilerin her birini okumaktan büyük zevk aldım. Ahlaki öyküler, biyografiler, hadisler, inançla ilgili sorular, her şeyi çok sevdim. Size bu bilim hazinesini gönderdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum ama inanın dilimin gücü buna yetmiyor.

 

Sizin bu dosyalarda sunduğunu bilgiler altından bile daha değerli. Size çok çok teşekkür ederim. Rabbim size hayırlar inayet eylesin ve mutluluğunuzu sürekli kılsın.

 

Bu kelimeler çok uzak yollardan bize ulaşıyor; sınırların ötesinden, hatta yerkürenin öbür ucundan.

Aşk ve sevgi bu mesafeleri dolduruyor ve bir gün mevlaları ve imamları Hz. Musa Rıza’nın –s– ziyaretçisi olan ve şimdi gönüllerinde o manevi atmosferi aynı şekilde korumak isteyen insanların ruhuna merhem oluyor. Bu insanların kalbi ziyaret anlarını hazırlayarak yeniden durulanmak istiyor ve Allah katına yakınlaşmak için marifetini arttırmayı amaçlıyor. Kutsal Rezevi külliyeyi ziyaret eden ziyaretçiler ülkelerinde ve kentlerine geri döndüklerinde bu kutsal mekanla irtibatını korumka ve türbede kavuştuğu manevi hali korumak istiyor.

 

Dünyanın çeşitli yörelerinden teşekkür mesajı

 

Kutsal Rezevi külliyenin yabancı ziyaretçiler bölümü ve yine İslamî tebliğat ve iletişim bölümünün bir alt idaresi olarak her yıl yabancı ziyaretçilere geniş çapta hizmet sunuyor. Bu hizmetlerin bir bölümü külliyenin içinde  sunuluyor ve kültürel ve maarif içerikli programlardan oluşuyor. Fakat hizmetlerin bir başka bölümü de ziyaretten sonraki günlerde sunuluyor ve esas amacı da yabancı ziyaretçilerin kutsal Rezevi külliye ile irtibatını korumak ve her geçen gün daha çok ehli beyt –s– ve İslam maarifi ile tanışmalarını sağlamaktır. Bu irtibat uzaktan uzağa ve çeşitli yöntemlerkullanılarak kurulur ve email göndermek, bu yöntemlerden biridir.

Kutsal Rezevi külliyenin yabancı ziyaretçiler bölümü çeşitli dini etkinliklerde yabancı ziyaretçilere kutlama veya taziye posteri göndermek ve yine ses veya görüntü kayıtlı CD veya kitap göndermek sureti ile onları bir kez daha kutsal Rezevi külliyenin atmosferine geri getiriyor ve bu yöntemin yabancı ziyaretçilerce çok olumlu karşılandığı anlaşılıyor. Nitekim her gün yığınla teşekkür ve kutlama mesajı dünyanın dört bir yanından Kutsal Rezevi külliyenin yabancı ziyaretçiler bölümüne akıyor.

 

Hş. 1395’te yeni bir hizmet

 

Bu çerçevede Kutsal Rezevi külliyenin yabancı ziyaretçiler bölümü bu tür faaliyetlerin etki derecesini ölçtükten sonra hş. 1395 yılında emailleri haftada bir göndermeye karar verdi. Buna göre her hafta İslam Peygamberi’nin –s– siyeri, sünneti, Rezevi siyer ve sünnet, ahkam, İmam Humeyni –ks– ve rehber Hamanei’nin düşünceleri ve benzeri muhtevaları olan kitap ve kültürel paket hazırlanarak tüm abonelere gönderildi. Böylece bir zamanlar Rezevi kutsal türbeyi ziyaret eden insanlar dünyanın öbür ucunda her hafta bu külliyeden bir paket alıyor ve bir kez daha İmam Rıza’yı –s– ziyaret ettiği o günleri hatırlıyor.

Kutsal Rezevi külliyenin yabancı ziyaretçiler bölümünün yabancı ziyaretçilerle kurduğu irtibat aslında gönülden gelen bir irtibattır. Bu bölüm hali hazırda dünyanın 9 dilinde bu irtibatı kurabiliyor. Bu dillerin arasında ise İngilizce, Arapça ve Orduca daha fazla muhatabı bulunuyor.

 

İnternet bülteni

 

Kutsal Rezevi külliyenin yabancı ziyaretçiler bölümü İslamî iletişimden sorumlu uzmanı Enveri yabancı ziyaretçilere yönelik başlattıkları yeni hizmetle ilgili verileri şöyle açıklıyor:

Sadece geçen ay 67 bin 661 email İngilizce, Arapça, Orduca ve Fransızca abonelerimize gönderildi. Obonelerimizin sayısı 21 bin 643 kişiden oluşuyor ki bunlardan 7 bin 46’sı ingilizce, 5 bin 919’u Arapça, 5 bin 426’sı Orduca ve 2 bin 113’ü da Farsça emaillerin muhatabıdır.

Enveri şöyle devam ediyor:

Bu bölümün gelecekte programı, İslamî tebliğat ve iletişim bölümüne ait portalde haftalık konularını yüklemek ve ayrıca internet bülteni hazırlamaktır, böylece haftalık konular internet bülteni üzerinden ulaştırılabilir. Bu çalışma işin görsel boyutunun cazibesini arttırmaktan başka, gönderilen email sayısını da azaltabilir, ayrıca obonelerimiz haftalık internet bültenimizle eski haftaların bilgilerine de ulaşabilir ve yine portalimizin ziyaretçi sayısı büyük oranda artmış olur.

 

Bizi de hatırlayın

 

Şimdi bir süredir her haftanın başında bir çok gönül havalara kanatlanıyor gibi oluyor. Bunlar, Meşhed’den yeni bir mesaj ellerine geçmesini bekleyen yabancı ziyaretçilerdir. Mesaj ellerine geçene kadar neler hissettiklerini ancak Allah bilir. Belki her an türmenin altın kubbesini düşünüyor olabilir, ya da inkılap avlusunda uçuşan güvercinleri hazırlıyor olabilir. belki önceki mesajla birlikte ellerine geçen bir kitabı okuyor olabilir, belki de İmam Rıza –s– siyeri hakkında ciddi bir araştırma yapmaya karar vermiş olabilir. Belki de bilgisayarın başında klavyenin önünde oturmuştur ve bir kaç sözcükle aldıkları emaillerden ötürü teşekkür duygusunu beyan etmek istiyor olabilir:

İmam Rıza’nın –s– hadislerini ve vecizelerini gönderdiğiniz için sonsuz teşekkür ederiz ve bu da sizin güzel mesajlarınızı almak için muazzam bir duygu oluşturuyor. Lütfen emaillerinizi göndermeye devam edin. Kutsal türbede bizi de dualarınızda yad edin.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile