Bu site kapanmıştır. Yeni sitemiz: Parstoday Turkish
Salı, 15 Mart 2016 18:09

Kutsal Rezevi külliyesi mütevelli vekili: Kutsal Rezevi külliye, kültürel ve sosyal faaliyetlerin tam kompleksidir

Kutsal Rezevi külliyesi mütevelli vekili: Kutsal Rezevi külliye, kültürel ve sosyal faaliyetlerin tam kompleksidir

Kutsal Rezevi külliyesi mütevelli vekili Mehdi Azizian, külliye sosyal ve kültürel faaliyetlerin tam bir kompleksi olduğunu, İmam Rıza'nın –s– mutahhar türbesi de parlak bir taş gibi her yıl dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca ziyaretçiyi ağırladığını açıkladı.
Kutsal Rezevi külliyenin enformasyon merkezinin haberine göre, Azizian kutsal Rezevi külliyenin merhum mütevellisi Ayetullah Vaiz Tebesi'yi ve hizmetlerini anma etkinliğine yaptığı konuşmada, külliyenin yeni mütevellisi hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi olduğunu belirterek, merhum Ayetullah Vaiz Tebesi'nin yaklaşık kırk yıllık samimi ve ihlaslı hizmet döneminde kutsal Rezevi külliyesi bir çok şayeste ve kayda değer hizmete şahit olduğunu, bu hizmetlerin tümü o yılmaz mücahit insanın fakihliği, dirayeti ve uzak görüşü temeline dayandığını ifade etti.
Azizian, İslam inkılabı zafere kavuştuğu ilk günlerde İmam Humeyni –ks– eski yol arkadaşlarından birini, yani merhum Ayetullah Vaiz Tebesi'yi ilkin külliyeye kefil ve ardından mütevelli olarak atadığını ve kutsal Rezevi külliyenin tarihinde yeni bir dönemi başlattığını ve böylece İran tarihinde ve kutsal Rezevi külliyenin mazisinde bir dönüm noktası şekillendiğini kaydetti.

Vakıfların ihya edilmesi

Kutsal Rezevi külliyesi mütevelli vekili Mehdi Azizian konuşmasının devamında, vakıfnamelerin yeniden gözden geçirilmesi, vakıfta bulunanların niyetlerinin titizlikle tespit edilmesi, gelirlerin ve giderlerin 26 başlık altında düzenli hale getirilmesi ve saygıdeğer vakıfçıların niyetlerinin birer emanet olarak korunması, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin de vurguladığı üzere merhum Ayetullah Vaiz Tebesi'nin üzerinde durduğu ilk önemli faaliyetlerden olduğunu belirtti.
Azizian, bundan başka vakıfların kendi alanlarında değerlendirilmesi, vakıfların korunması ve verimli hale getirilmesi de bu yıllarda ciddi bir şekilde gündeme alınan konulardan sayıldığını ifade etti.

Kutsal Rezevi külliyenin on kat gelişmesi

Azizian kutsal Rezevi külliyenin yaklaşık on kat geliştiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Kutsal mekanların İslamî ve İranlı mimari tarzının asaletinin korunması, kutsal türbenin binalarının tarihi ve kültürel mirası koruma çerçevesinde korunarak takviye edilmesi, Rezevi türbenin avlu sayısının üç avludan dokuz avluya çıkarılması ve yine 18 revakın da 32 revaka yükselmesi, son 37 yılda gerçekleşen takdire şayan uygulamalardandır, öyle ki bu uygulamalar inkılaptan önceki 1200 yıllık dönemle asla kıyaslanamaz.
Azizian şöyle devam etti: Gerçi bugün kutsal Rezevi külliye bir milyon metrekareyi aşkın alanı bulunuyor ve binalardan ve ziyaret ve ibadet alanlarından oluşuyor, ancak her geçen gün artan ziyaretçi ve o hazretin hayran sayısının artması yüzünden bu yıl yine ziyaret alanlarının genişletilmesi gündeme alındı.
Azizian ayrıca Goherşad camiinin Maksure eyvanını güçlendirme çalışmasının ivme kazanması ve yine inşa edilmekte olan revakların inşaatının hızlandırılması ciddiyetle takip edilen konulardan olduğunu ve inşaallah yeni yılda hepsi hizmete gireceğini kaydetti.
Aziziyan kutsal türbeyi genişletme projesinin tamamlanması ve avlular ve revaklar başta olmak üzere kutsal mekanların alanlarının arttırılması da mimari ve teknik ilkelere uyularak hızlandırılan diğer bazı çalışmalar olduğunu vurguladı.
Azizian, kutsal Meşhed kentinin belediyesi tarafından inşa edilen Rezevi Şaristan'ın inşaat sürecinin hızlandırılması ve hizmete açılması ile beraber kutsal türbenin altındaki otopark alanları ve alt geçidin de hazırlanan ilk plana göre ziyaret ve ibadet alanlarına eklenmesini umduklarını kaydetti.

Kutsal türbe; maneviyat ve kültür merkezi

Kutsal Rezevi külliyesi mütevelli vekili Mehdi Azizian açıklamasını şöyle sürdürdü:
Bugün İslam inkılabının üzerinden 37 yıl geçtiği bir sırada İmam Rıza'nın –s– kutsal türbesi parlayan bir taş gibi her yıl dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca ziyaretçiyi ağırladığını ve bu da bu mutahhar mekana hizmet eden hademenin sürekli çabaları ve vakıfta bulunan hayırseverlerin hayır niyetleri ile gerçekleştiğini belirtti.
Azizian, bugün ziyaretçilere kültürel ve refahlarına yönelik her türlü hizmet sunulduğunu ve münevver Rezevi türbe İslam dünyasında kültür ve maneviyat merkezi olarak parladığını vurguladı.
Kutsal Rezevi külliyesi mütevelli vekili Mehdi Azizian açıklamasına şöyle devam etti: Merhum Ayetullah Vaiz Tebesi'nin derin düşünce ve yönetim anlayışı ve vakıfların korunması ve geliştirilmesi ve vakıfta bulunanların hayır niyetleri sayesinde kutsal Rezevi külliye İslam dünyasının en büyük vakıf kurumuna ve İslam maarifinin büyük üssüne dönüştü.

Aydın ufuk

Kutsal Rezevi külliyesi mütevelli vekili Mehdi Azizian, kutsal Rezevi külliyenin hş. 1395 yılında iki beş yıllık programdan oluşan on yıllık bir stratejik programa başlayacağını, bu program hş. 1404 yılında tamamlanacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Kutsal Rezevi külliyeye gelen ziyaretçi sayısı on yıl sonra yılda yaklaşık 40 milyon ziyaretçiye ulaşacağı tahmin edildiğinden, şimdiden kutsal Rezevi külliyenin kutsal alanlarında sunulan hizmetlerin genişletilmesi, ibadet ve ziyaret alanlarının arttırılması, vakıflardan uygun biçimde yararlanılması ve korunması, kültürel hizmetlerin geliştirilmesi, üretim ve sanayi alanlarda kültürel faaliyetlere destek oluşturmak amacıyla faaliyetlerin geliştirilmesi ve mevcut imkanlardan ve kapasitelerden yararlanılması gibi tedbirlerle ve çalışanların ve yöneticilerin emekleri ile bu yolda güçlü adımlar atmayı umuyoruz.
Azizian ayrıca kutsal Rezevi külliyenin kültürel ve sosyal faaliyetler bakımından tam bir kompleks olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Karayolları üzerinde yüzlerce cami ve dinlenme mekanları, onlarca okul, kütüphane, müze, iki üniversite, çok sayıda araştırma merkezi, sanat kurumu, yayınevi, spor kompleksi, sağlık merkezi, danışmanlık merkezi gibi kurumlar kutsal Rezevi külliyesi bünyesinde başta ziyaretçiler olmak üzere halkın çeşitli kesimlerine her türlü kültürel ve sosyal hizmeti sunuyor.

Mağdur ve az gelişmiş bölgelere özel ilgi

Kutsal Rezevi külliyesi mütevelli vekili Mehdi Azizian, az gelişmiş ve mağdur bölgelere özel hizmetler sunmak doğrultusunda özellikle vakıfların yer aldığı bölgelerde kutsal Rezevi külliye tarafından Güney Horasan eyaletinde olduğu gibi kurulan müesseseler ve yine eğitim merkezleri, öğrenci yurdu, cami, kültürel kompleksler ve yardım kurumları ile bu bölgelerin yoksul insanlarına özel hizmetler sunulduğunu, karayolları üzerinde ziyaretçilere kolaylık sağlamak amacıyla mescitlerin inşa edildiğini, bundan başka kutsal Meşhed kentinin çevresinde spor tesislerinin kurulması da vakıf geleneği çerçevesinde bu yıllarda üzerinde durulan hizmetler olduğunu ifade etti.

30 bin hademenin gece gündüz aralıksız hizmeti

Kutsal Rezevi külliyesi mütevelli vekili Mehdi Azizian, ziyaretçilere hizmet sunmak, kutsal Rezevi külliyenin en önemli yönetim anlayışı sayıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Son yıllarda Rezevi münevver türbede hizmet anlayışına bakışın değişmesi ile beraber bedelli hizmetler, gönüllü hizmetlere dönüştü ve şimdi yaklaşık 30 bin gönüllü hademenin hizmetlerinden gece gündüz aralıksız yararlanarak bu melekuti türbede hizmet en iyi şekilde sunuluyor. Yıl boyunca milyonlarca ziyaretçinin akın etmesi yüzünden İranlı ve yabancı ziyaretçiler için uygun kültürel programlardan binlercesi kutsal Rezevi külliyede sunuluyor.
Kutsal Rezevi külliyede bazı girişimlerin ziyaretçilere samimi ve saygın hizmet sunma eğilimi ile yerine getirildiğini belirten Azizian sözlerine şöyle devam etti: hş. 1394 yılında hizmet sunmakta yeni yöntemlerden yararlanmak ve ziyaretçilere hizmet etme alanında yönetim anlayışında bazı değişiklikler yapılarak ziyaretçilerin huzuru ve memnuniyeti ve uygun ziyaret ortamı oluşturmak birer öncelik olarak izlendi. İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'yi yılın ilk gününde ağırlamak, yıl boyunca kutsal türbeyi ziyaret eden ziyaretçiler için uygun ve huzurlu bir ortam yaratmak, yıl boyunca İmam Rıza –s– konukevinde iki milyon ziyaretçiyi ağırlamak, mübarek Ramazan ayında Rezevi ikram sofrasında iki milyona yakın ziyaretçiye yemek sunmak, kutsal türbeyi yaya olarak ziyarete gelen binlerce ziyaretçiyi yol üzerinde ağırlamak, yoksul ziyaretçilerin ve ülkenin mahrum bölgelerinden gelen öğrencilerin müşerref olmaları ve ziyarette bulunmaları için gerekli kolaylıkları sağlamak, geçen yıl gözetlenen ve yerine getirilen bazı hizmetlerdi.

İktisadi alanda istihdam alanını genişletmeyi gözetlemek

İktisadi alanda tüm faaliyetlerin ve çabaların kültürel faaliyetlere destek sağlamak amacıyla yürütüldüğünü kaydeden kutsal Rezevi külliyesi mütevelli vekili Mehdi Azizian, sözlerini şöyle sürdürdü: tarım, çiftçilik, besicilik, inşaat, makine, baraj inşaatı, yol inşaatı, süt ürünleri, konserve, ekmek fabrikaları ve diğer onlarca iktisadi alanda yürütülen faaliyetler 15 bin kişinin doğrudan bu alanlarda istihdam edilmelerine zemin oluşturdu ve bugün bu külliyenin iktisadi faaliyetlerinden en az 60 bin kişi yararlanıyor.
Azizian şöyle devam etti: burada üzerinde durulması gereken nokta, Rezevi külliyenin iktisadi kurumu geçmiş yıllarda ve ekonomik durgunluk şartlarında ve bir çok fabrika ve işletme faaliyetini durdurduğu bir sırada ürünlerinin kalitesini korumayı, ihracatını geliştirmeyi ve yeni piyasalara açılmayı, yeni makineleri ve cihazları temin etmeyi ve iş gücünü korumayı ve hizmetlerinin kalitesini ideal düzeyde korumayı ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı başardı. Tüm bu faaliyetler doğrudan veya dolaylı olarak vakıflardan yararlanılarak gerçekleşti ve tüm amacı da İmam Rıza –s– ziyaretçilerine daha iyi hizmet sunmaktı ve bu süreçte vakıfta bulunanların hayır niyetlerinin gerçekleştirilmesine çalışmakla beraber bu değerli mirasın korunması ve sürekliliğinin sağlanması için da gerekli emek sarf edildi. Kutsal Rezevi külliye halka aittir, çünkü İmam Rıza –s– türbesi, insanların ve kalplerin yöneldiği dergahtır.
Kutsal Rezevi külliyesi mütevelli vekili Mehdi Azizian, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin iyi niyetini takdirle karşıladıklarını belirterek hüccetülislam Reisi'nin kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi olarak seçilmesini kutladı ve kutsal Rezevi külliyenin İran ve İslam dünyasında yüce konumu ve büyük kapasitesinin sayesinde yeni mütevellinin de İslamî nizamın ve İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin hedeflerini gerçekleştirme yönünde her geçen gün sayıları artan ziyaretçilere daha iyi ve daha şayeste hizmetler sunmasını ve İslamî toplumun sosyal ve kültürel gereksinimlerini gidermekte daha da başarılı olmasını temenni etti.
Kutsal Rezevi külliyenin tüm hademeleri ve çalışanları bu kutsal külliyeye ve saygıdeğer ziyaretçilere İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin tavsiyeleri üzerine daha iyi hizmet sunmaya hazır olduğunu belirterek külliye bünyesinde çeşitli fikri, kültürel, sosyal, iktisadi ve diğer alanlarda temel çalışmaların devam etmesine ve daha yeni yöntemler ve daha modern sistemlerden yararlanarak başta mağdurlara ve mustazaflara olmak üzere tüm halk kesimlerine hizmet edilmesine şahit olmayı diledi.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile