Bu site kapanmıştır. Yeni sitemiz: Parstoday Turkish
Pazartesi, 07 Mart 2016 14:46

Hüccetülislam Reisi kutsal Rezevi külliyesinin mütevellisi oldu

Hüccetülislam Reisi kutsal Rezevi külliyesinin mütevellisi oldu

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi'yi kutsal Rezevi külliyesinin mütevellisi olarak atadı.

Kutsal Rezevi külliyesi enformasyon bürosu, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin kararını içeren yazıyı yayımladı.

Bismillahirrahmanırrahim

Sayın Hüccetülislam Hac Seyyid İbrahim Reisi Damet Berekatü

Şimdi sayın Hüccetülislam Vel Müslimin Tebesi rahmetullah elayh yıllarca süren Hz. Ali bin Musarrıza'nın –s– mübarek ve münevver türbesine ihlaslı ve başarılı hizmeti ve çabalarının ardından baki diyara göç etmesi ve Hak rahmetine kavuşmasının ardından o bereket dolu diyarın evladı olan ve salah ve emanettarlık özelliğinden yararlanan ve genel yönetim alanında deneyimli olan sizi, o nurani ve mukaddes külliyenin mütevellisi olarak atayarak ilginizi bir kaç noktaya çekmek istiyorum.
1. Kutsal Rezevi külliyeye hizmet etmek, büyük manevi onur ve o parlayan güneşin ruhaniyetinden yararlanma ve o parlak sevginin velayetine yakınlaşma zeminidir. Bu eşsiz fırsatın kıymetini bilin ve tüm çaba ve gücünüzü onun yolunda harcayın ve hamd olsun sahip olduğunuz manevi sermayenizi bu sayede arttırın.
2. Başta mustaz'aflar ve muhtaçlar olmak üzere o kutsal türbeyi ziyaret edenlere hizmeti, programlarınızın önceliklerinden biri olarak belirleyin.
3. Külliyenin çevresindeki insanlara ve özellikle muhtaç ve mustaz'af insanlara hizmet etmek, üzerinde durmanız ve çaba harcamanız gereken bir başka görevinizdir.
4. Kutsal Rezevi külliye muazzam bir kültürel kapasitedir ve ülkenin ve İslam dünyasının genel atmosferini etkileyebilir. Bu yüzden kültürel bilge insanların yardımları ile bu eşsiz kapasiteden Kuranî maarifi ve Ehl-i Beyt'in –s– mektebini yaygınlaştırma yolunda yararlanmanız, şayestedir.
5. Kutsal Rezevi külliyenin alanları ve binaları, İslamî mimari sanatı ve İran milletinin bilimsel ve sanatsal zarafetlerinin eşsiz hazinesidir. Merhumun mütevelliliği döneminde geçmişe kıyasla on kat artan bu muazzam müzeyi korumak ve kollamak, üzerinde durulması gereken büyük ve şayeste görevlerden biridir.
6. Vakıfları korumak ve yerinde kullanmak, merhum mütevellinin özel ihtimam gösterdiği gibi ve özellikle vafıkların bulunduğu bölgelerde yaşayan yoksulları bu vakıflardan yararlandırmak, vakıfnamelerin kapasitesine göre, yerine getirilmesi gereken bir başka büyük görevdir.
7. Kutsal Rezevi külliyeye bağlı iktisadi ve hizmet sunan kurumlara çeki düzen vermek ve bunların yasal disiplinini sağlamak da sürekli gözetilmesi ve gafil olunmaması gereken konulardan biridir.

Bir kez daha size, hiç kuşkusuz bu görevlerinizi yerine getirmekte başarılı olmanız için büyük yardımları olan o büyük ruhaninin kutsal nurundan yardım talebinde bulunmaya ve ayrıca 2 ve 3 noktalara tavsiye ediyorum ve bu muazzam külliyenin yönetimi ve gelişmesinde özel ihlasla çalışan ve büyük çaba sarf eden merhum mütevelli için ilahi rahmet ve mağfiret ve rıdvanı niyaz ediyorum ve size ve o yüce külliyeye tüm hizmet edenlere şükranlarımla beraber tevfik dileğinde bulunuyorum.

Vesselamü Aleyküm ve Rahmetullah

Seyyid Ali Hamanei, hş. 17 Esfend 1394, 7 Mart 2016

Kutsal Rezevi külliyenin yeni mütevellisi Hüccetülislam Vel Müslimin Seyyid İbrahim Reisi hş. 1339 yılında kutsal Meşhed kentinde dünyaya geldi ve kutsal İslam Cumhuriyeti nizamında çeşitli alanlarda yıllarca hizmette bulundu ve Yargı Erki Başkanı Birinci Yardımcısı, Teftiş Kurumu Başkanı, Emri Maruf ve Nehyi Münkir Merkezi’nin ilk sekreteri, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei’nin kararı ile Ruhaniyet Özel Başsavcısı, İran Başsavcısı, Bilgeler Meclisi Başkanlık Divanı üyesi, Devlet Radyo Televizyon Kurumu Denetleme Konseyi Başkanı ve Güney Horasan eyaletinin Bilgeler Meclisi temsilcisi olarak görev yaptı.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile