Bu site kapanmıştır. Yeni sitemiz: Parstoday Turkish
Çarşamba, 05 Ağustos 2015 07:41

Ayetullah Şirazi: Dünyada Kur'an'ı Kerim’e ilgi artıyor

Ayetullah Şirazi: Dünyada Kur'an'ı Kerim’e ilgi artıyor

İran'ın ve İslam aleminin önde gelen büyük alimlerinden Ayetullah Nasır Mekarim Şirazi, Amerika ve Avrupa'da Kur'an'ı Kerim'e yönelik ilgi bir kaç kat arttığını ve son yıllarda Kur'an'ı Kerim'in çevirisi, dünyanın en çok satan kitapları arasında yer aldığını belirtti.

Kutsal Rezevi türbenin avlusunda İmam Rıza –s– ziyaretçileri ve hayranlarına hitaben bir konuşma yapan İran'ın ve İslam aleminin önde gelen büyük alimlerinden Ayetullah Mekarim Şirazi, ulema ve gençler ve özellikle akademisyenlerin arasında muğlak ve asılsız ve mesnetsiz ve yalan kuşkuları gündeme getirmek, düşmanların baş vurduğu yeni bir yöntem olduğunu ve bu yüzden bütün müslümanlar bu konuda uyanık olmaları gerektiğini belirtti.

Ayetullah Mekarim Şirazi, örneğin son zamanlarda ileri sürülen şüphelerden biri, Kur'an'ı Kerim'in ilim ve bilimi sadece dini ilimlerle sınırlı gördüğü ve başka bilimlere asla değer vermediği ve itibar etmediği şüphesi olduğunu kaydetti.

Ayetullah Mekarim Şirazi, oysa Kur'an'ı Kerim semavi bir kitap olduğunu ve Allah teala tarafından gönderildiğini ve bu kitaba baş vurulduğunda, azameti anlaşıldığını, Kur'an'ı Kerim'de tevhid ve Allah'ı tanımak kavramları ve yine maad kavramı çeşitli ilimler ve bilimlerle iç içe olduğunu vurguladı.

Ayetullah Mekarim  Şirazi sözlerini şöyle sürdürdü: Kur'an'ı Kerim bu konuları beyan ettiği günlerde bir çok bilimsel konu beşer için bilinmeyen konulardandı.

Kur'an'ı Kerim'in mübarek Bakara suresinin 169. Ayetine işaret eden Ayetullah Mekarim Şirazi, yüce Allah bu ayette yaratılışın işaretlerini gökler ve yeryüzü, gece gündüz, rüzgarın esişi ve yağmurun yağması olarak buyurduğunu ve bunları Allah'ın varlığının işaretleri ve ilahi ayet ve işaretler şeklinde tanıttığını belirtti.

Ayetullah Mekarim Şirazi, öte yandan tıp, nücum, fizik, kimya, matematik gibi bilimlerin asırlardır dini ilimler merkezlerinde gündemde olduğunu ve bir çok İslam alimi bu bilimlerin öncülerinden ve kurucularından olduğunu ifad etti.

İran'ın ve İslam aleminin önde gelen büyük alimlerinden Ayetullah Mekarim Şirazi konuşmasının devamında, kameri ikinci ve üçüncü yüzyıldan onuncu yüzyıla kadar tecrübi ilimlerin bilginleri dini ilimlerin alimleri ile yan yana yetiştiğini, Cabir Bin Hayyan, Şeyh Bahai, Ebu Ali Sina, Hoca Nasireddin Tusi, Zekeriya Razi,... gibi müslüman bilim adamları beşeriyete büyük hizmetler sunduğunu ve bir çok bilimin temelini attıklarını kaydetti.

Ayetullah Mekarim Şirazi, tüm tecrübi bilimler Kur'an'ı Kerim sayesinde geliştiğini ve yine bu semavi kitabın sayesinde büyük keşifler gerçekleştiğini ve bir çok bilim İslam dünyasından Batı dünyasına gittiğini, örneğin İbni Sina'nın tıp kitabı 300 yıl boyunca Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulduğunu belirtti.

İranlı büyük alim Ayetullah Mekarim Şirazi, rivayetlerde de bilim öğrenmeye ve bunun için hatta en uzak diyarlara hicret edilmesine vurgu yapıldığını, bu vurgular İslam dini ve ehli beytin –s– başka bilimlere önem verdiklerini ortaya koyduğunu ifade etti.

Konuşmasının sonun da Ayetullah Mekarim Şirazi, üniversitelerde öğrencilerin İslamî ilimlerle tanışmaları için gerekli zeminin hazırlanması yolunda çaba harcamak gerektiğini belirterek, Avrupa cahillik karanlığına gömüldüğü yıllarda İslam ülkelerinde müslüman bilim adamları, mucitler ve alimler ilim ve bilimde büyük ilerlemeler kaydettiğini, şimdi de üniversitelerle İslam dini klavuz seçildiği takdirde İslam dünyası bir kez daha tüm dünyaya bilim ihraç edeceğini vurguladı.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile