Bu site kapanmıştır. Yeni sitemiz: Parstoday Turkish
Salı, 17 Mart 2015 12:37

Afrika’lı aktivist: Siyonizmle mücadelede ilk adım, tekfirci akımları yok etmektir

Afrika’lı aktivist: Siyonizmle mücadelede ilk adım, tekfirci akımları yok etmektir

Afrika'lı Siyonizm karşıtı örgütlerin kurucusu Kami Saba yaptığı açıklamada, Siyonist rejimle mücadele yolunda oluşan akımların, Siyonizmle mücadelenin ilk adımı, tekfirci akımları yok etmek olduğunu bilmeleri gerektiğini kaydetti.

Kutsal rezevi külliyesi enformasyon sitesinin bildirdiğine göre, Kutsal rezevi külliyesi toplantı salonunda Meşhet kentinden bir grup aktivist ve elitle yaptığı görüşmede, kendisinin İran'a gelmesinin asıl nedeni İran'ın Siyonist rejimle mücade etmesi olduğuna dikkat çekerek, Siyonist rejimin, sömürgeciliği farklı bir biçimde dünyada yaygınlaştırdığı ve yoğun propagandalarla, İslam'a darbe indirmeye çalıştığını kaydetti.

Tribuka adlı sömürgecilik karşıtı örgütün kurucusu Saba,  açıklamasının devamında, Siyonist rejimin siyaseti, Mafya çetelerinin izlediği siyasetlere benzediği, şöyle ki bir bölgenin güvenliğini bozup, sonra güvenliği sağlama bananesiyle aynı bölgeye musallat olmaya çalıştığı ve kendine karşı çıkanları da yok etmeye çalıştığını kaydetti.

Siyonistlerin  birbiriyle dayanışma içinde olduğu kadar, İslami grupların dayanışma içinde olmadığını belirten söz konusu Afrikalı aktivist, yeni nesil siyonistlerin daha da yoğun faaliyet yürüttüğü ve birbiriyle ittifak içinde olduklarını söyledi.

İran'ın siyonistlerle mücadelede rolünün çok önemli olduğunu kaydeden  Saba, Siyonist rejimin bugün kendini radikal tekfirci akımlar ve ayrıca kültürel akımlar kılıfında gösterdiği ve böylece kültürler arasına nüfuz ederek, Müslüman ülkelere darbe vurmaya çalıştığını söyledi.

Rap musikisinin, Siyonistlerin dünyada istedikleri etkiyi bırakmaları için kullandığı araçlarından biri olduğunu kaydeden Saba, Rap musikisinin İran'da yasaklanması, çok iyi bir hareket olduğu, zira bu musiki aracılığıyla siyonist rejim ve Amerikan tarzı yaşam biçiminin dünyaya sunulduğu, maalesef buna karşı koymak için kayda değer bir adım atılmadığı, fakat İran'ın mezhebi inançlarından dolayı bu gibi saldırılara karşı direnebildiğini söyledi.

Rap musikisinin ortaya çıkış noktası Afrika olsa da,  Afrika'da muhtevası cinsel eğilimleri içermediği ve sosyasl baskıdan kurtuluş ve adalettaleplik gibi konuları içerdiği, fakat siyonistler Rap musikisinin etkisi ve gücünü anladıklarından beri, bu musikiyi kendi lehlerine kullandıklarını söyledi.

Tribuka adlı sömürgecilik karşıtı örgütün kurucusu Saba,  açıklamasının devamında, bağlantısızlar hareketine üye ülkelere işaretle," Siyonist rejimle mücadele için söz konusu ülkelerin bir araya gelmesi, iyi bir hareketti, fakat şunu bilmeliyiz ki siyonizmle mücadelenin ilk adımı, tekfirci akımları yok etmektir."dedi.

İran halkının büyük bir mesajı olduğu ve genel olarak İran'lıların Afrika halkı yanında yer alması hissedildiğini kaydeden Saba, "beni Amerika'da İran taşeronu diye adlandırıyorlar, zira Amerika ve Siyonist İsrail karşısında İran'ı savunuyorum. İran'lı gençlerin de ülkelerinin mesajını iletmeleri gerekiyor. Zira bu iş sadece onlar aracılığıyla yapılabilir"ifadesini kullandı.

Amerika'da bir siyah derilinin cumhurbaşkanı olarak seçilmesi konusunu değerlendiren Saba, "Amerika'lılar Barack Obama'yı cumhurbaşkanı olarak seçerek, kendilerini siyah derililerin hamisi olarak göstermek istediler, bu seçimler Afrika halkının aldanarak onlar karşısında secde etmesine neden oldu. Hal buki bugün sözde özgürlük havariliği yapan ülkede siyahi gençlerin öldürülmesine tanıklık ediyoruz" dedi.

Hakiki İslam'ın Vahabilik ve Suudi Arabistan'ın dünyaya tanıttığı İslam'dan ayırt edilmesi gerektiğini kaydeden Saba, Arabistan İslam'ının hakiki İslam olmadığını dünya kamuoyuna ispat etmek gerektiğini kaydetti.

Amerika kongre temsilcileri ve Obama arasındaki ihtilafların daha çok bir oyun ve Hollywood filmine benzediğini kaydeden Saba, bugün İran ile 5+1 grubu arasındaki müzakerelerde barış ve dostluk sloganı atılsa da gerçekte Cumhuriyetçiler ve demokratların İran'ın katı düşmanı olduğunu söyledi.

Mevcut zaman diliminde demokratların İran'a yakınlaşmak istemesinin asıl nedeni, İsrail rejiminin radikal faaliyetleri olduğu, zira demokratlar İran'a yakınlaşma hilesiyle Siyonistlerle ittifak utancından kendilerini sıyırmak istediklerini belirten Saba, Amerika başkanı Obama'nın Siyonist rejim elinde bir kukla olduğunu kaydetti.

Amerika ve Siyonist rejimin asıl hedefi İran'ı diz çöktürmek olduğunu belirten söz konusu Afrika'lı Siyonizm karşıtı aktivist, onların dostluk kapısından girişi bir strateji olduğu, her müzakerenin perde arkasında bir hile yattığı, müzakerelerde verilen sloganlara kanmamak ve uyanık olmak gerektiğini kaydetti.

İslam nkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin kendisini derinden etkilediğini kaydeden Saba," Amerika'ya karşı sert  tutum sergilediğimde veyahut Amerika'lı siyasetçilere yönelik en ağır eleştirilerde bulunduğumda, hiç kimse  bana tepkide bulunmuyor, oysa İsrail karşıtı en ufak bir tavır takındığımda, hapse atılıyorum"dedi.

Saba, İslam İnkılabı Rehberi'nin Avrupa ve Kuzey Amerika gençlerine gönderdiği mesajın etkisi konusunda yöneltilen bir soru üzerine, " Ben Sünni olmama rağmen, İslam İnkılabı Rehberi'nin mektubundan derinden etkilendim. Bu mesajın yayılması için kolları sıvamalıyız, zira gençlerin sadece dörtte biri bu mesajı almıştır ve bu mesajın yayılması için sanal ortamdan daha çok faydalanmalıyız" ifadesini kullandı.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile