Bu site kapanmıştır. Yeni sitemiz: Parstoday Turkish
Pazar, 08 Şubat 2015 07:24

Ayetullah Vaiz Tabesi'nin Alimler ve Cami İmamlarına hitaben konuşması

Ayetullah Vaiz Tabesi'nin Alimler ve Cami İmamlarına hitaben konuşması

''İstiklal, Azamet ve İzzetin korunması insanın kendini nefsi açıdan terbiye etmesine bağlı''

İran İslam inkılabı rehberi ve Veliyyi Fakih Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin, Horasanve Kutsal rezevi külliyesi temsilcisi Ayetullah Vaiz Tabesi, ''İzzet, azamet, istiklal ile dünya kamuoyunun  bize olan ilgisinin korunması ve devamını istiyorsak, iman, ahlak, takva ve maneviyat silahıyla donanmalıyız, dünyanın diliyle aşina olmalıyız, bilgi seviyemizi yükseltmeliyiz ve nefis muhasebesi yapmalıyız, kendimizi terbiye etmeliyiz'' dedi.

Kutsal rezevi külliyesi enformasyon sitesinin verdiği habere göre,Ayetullah Vaiz Tabesi, İran İslam inkılabının yıldönümü arifesi olan ''Şafakta 10 Gün'' münasebetiyle  (Çarşamba günü) düzenlenen bir etkinlikte, alimler, dini ilimler havzası hocaları ve camii imamlarına hitaben yaptığı konuşmada; insanın kendini terbiye etmesinin bugün toplumun en önemli ihtiyacı olduğunu belirterek; bugün toplumda  yaşanan olumsuz bir çok  meselenin kökünde de gerçekte  insanın  kendisini terbiye edememesinin yattığını söyledi.

Ayetullah Vaiz Tabesi, bugün yeni neslin  yetiştirilme  sorumluluğunun bizlerin üzerinde olduğunu hatırlatarak, genç neslin zihninde binlerce şüphenin olduğunu ve bizlerin onların bu şüphelerini gidermemiz gerektiğini ve eğer kendimizi ıslah edemez ve düzeltemezsek onların  şüphelerinin daha da güçleneceğini ve artacağını söyledi.

Horasan Dini İlimler Havzası başkanlığını da uhdesinde  bulunduran Ayetullah Vaiz Tabesi,  bugün dünya kamuoyunun gözünün  alimlere ve  dini ilimler merkezlerine yöneldiğini belirterek; ''onlar bizim izzetimizi görüyorlar ve bu gerçeği hissediyorlar. Onlar bizim kendilerine yaklaşımımızı ölçüp tartmışlardır. Bugün biz Amerikalılara, Avrupalılara ve bütün batıya,  bağımsız olduğumuzu ve  siyasi meselelerde hiçbir gücün etkisinde olmadığımızı ve olmayacağımızı  ve bu bağımsızlığımızı sürdürmede kararlı olduğumuzu gösterdik'' dedi.

Ayetullah Tabesi, batının  İran İslam Cumhuriyetinin bu gücünden ve İslam inkılabı rehberi ile onun açık cesaretinden   korktuklarını söyledi.

İran aleyhinde uygulanan   adaletsiz ve kanunsuz yaptırım ve baskılara da temas eden Ayetullah Tabesi, bunların yalnızca  İran'ın zararına olmadığını hatırlatarak karşı tarafın da zararına olduğunu kaydetti ve ''bizim milletimiz sabır, dini öğretilere bağlı ve her türlü sıkıntıya katlanmayı bilen  eşsiz bir millettir. Biz bu zamana kadar  çok büyük sıkıntılara ve zorluklara  tahammül ettik ve yine de Allah'ın yardımıyla her türlü sıkıntıya katlanırız; ama Batı, sözünde durmazsa  kesinlikle pişman olacağını da bilmelidir'' dedi.

Ayetullah Vaiz Tabesi, İran ve 5+1 grubu arasında devam eden nükleer müzakereler konusuna da işaretle; ''Bizim için (nükleer müzakerelerden önce) nükleer faaliyetlere dönmek  bir günden fazla zaman almaz'' diyerek; ''Onlar bizim  gücümüzü hissettiler, gördüler ve  bizim askeri tesislerimize yönelik en küçük bir saldırıda  bulunamazlar; çünkü onların böyle bir girişiminin zararı onlar için çok pahalıya patlayacağını  kendileri de pekala bilmektedirler'' dedi.

Ayetullah Tabesi, konuşmasının bir başka yerinde ise İran'da, mümin, salih ve takva sahibi insanların   mücadelesiyle gerçekleşen   İslam cumhuriyeti nizamının varlığını  Allah'ın büyük bir lütfu, mucizesi  olarak nitelerken, bugün dünyanın  hiçbir yerinde, hatta bizimle  yakın işbirliği olan İslam ülkeleri ve diğer ülkelerde İran İslam nizamının bu özelliklerinin olmadığını,  bu özelliğin  yalnızca İran İslam Cumhuriyetine  münhasır olduğunu kaydederek İslam inkılabı rehberinin de gerçekte bütün İslam ümmetinin   rehberi olduğunu  söyledi.

Ayetullah Vaiz Tabesi, İran İslam inkılabının merhum rehberi İmam Humeyni'nin,  iman, ilim, düşünce, derin tefekküre sahip olması gibi özelliklerinin yanı sıra  irade ve çok büyük  çaba açısından  da  çok farklı ve eşsiz bir şahsiyet olduğunu kaydederek; onun Allah'a tevekkül ederek  ve kendine olan özgüven ve halka olan itimadı sayesinde İslam inkılabını zafere ulaştırdığını söyledi.

Batı yanlılarının  bütün baskı ve  çabalarının İran İslam Cumhuriyetinin kurucusu rahmetli İmam Humeyni'ni doğru yolundan saptırmaya  yönelik olmasına rağmen İmam Humeyni'nin onların oyunlarına gelmediğini belirten Ayetullah Tabesi, İmam Humeyni'nin, ''ben kendi kararlı siyasetimi değiştirmem. Şah gitmeli ve İslam hükümeti  kurulmalı'' dediğini ve de onun bu sözünün nasıl da gerçekleştiğinin görüldüğünü''  dile getirdi.

İran İslam Nizamının Maslahatlarını Belirleme Kurumu üyelerinden Ayetullah Tabesi, konuşmasının devamında ' Obama  geldi ve  değişime gideceği iddiasında bulundu, ama İslam inkılabı rehberi ona cevap verdi ve  dünya da bunu duydu ve takdir etti. Çünkü, bu gibi kimseler  asla  dünyanın   fikri ve siyasi ortamında  büyük gelişmeler yapamazlar, zira onların onu yapacak imanları yoktur. İman sahibi ve Allah'a inanan bir kimse her zaman kendini Allah'a adamış görür ve ilim, fıkıh ve himmetle  dünyada önemli gelişmelere  vesile olabilir.  Bu doğrultuda açık bir şekilde rahmetli İmam Humeyni'nin  yaptığını gördük. Bu çok iyi örnektir.  İmam Humeyni'nin rehberliği ve dirayetiyle gerçekleşen büyük gelişmeler gerçekte  insanlar açısından kabul edilemez gibi görünmekteydi ki, aslında bu Allah'ın bir mucizesidir'' diye konuştu.

Ayetullah  Vaiz Tabesi,  konuşmasının ayrı bir yerinde  İslam inkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin   ilkeli siyasetlerinin    takip edilmesi gereğine de temasla; İran ve 5+1 grubu arasında devam eden nükleer müzakerelere değindi ve "Müzakerelere genel olarak baktığımızda, İslam inkılabı rehberinin ilkeli siyasetlerini  ve kendi konumumuzu koruduğumuz  takdirde,  en küçük bir taviz vermeden er yada geç sonuç alacağımıza inanıyorum'' dedi.

İslam inkılabı rehberi, Veliyyi Fakih'in Horasanve kutsal rezevi külliyesi temsilcisi Ayetullah Vaiz Tabesi, İran İslam inkılabı zafer yıldönümü arifesi olan Şafakta 10 Gün münasebetiyle  (Çarşamba) günü düzenlenen bir etkinlikte, alimler, dini ilimler havzası hocaları ve camii imamlarına hitaben yaptığı konuşmada ayrıca  düşmanların İran İslam cumhuriyeti ve inkılabı aleyhinde kültürel saldırılarına temas ederek, bu konuda  camilerin  çok önemli role sahip olduğunu belirtti ve 'camilerimiz, düşmanların  kültürel saldırılarına karşı  geçmişte olduğu gibi   gerçek rol üstlenmeli ve camiler, yeni yetişen gençleri ve nesli kendine çekmek için çaba göstermeli ve onların şüphelerini gidermek için faaliyetlerini  ciddi olarak arttırmalıdır'' dedi.

Ayetullah Tabesi, İslam inkılabı rehberinin  değerlendirmeleri, gücü ve  cesaretine işaretle, onun  dünyanın siyasi meseleleriyle ilgili olarak  doğru  tespitlerine temas ederek; ''Bugün biz dünya düzeyinde  çok  iyi konuma sahibiz ve bundan dolayı Allah'a  şükretmeli ve İslam inkılabı rehberine de dua etmeliyiz. Elbette, kendimizi de İslam inkılabı rehberine karşı  duygu ve  düşünce açısından  bağlılığımızı  göstermeliyiz ki;  Allah'a şükürler olsun, dini ilimler havzalarında, hocalar, alimler ve  talebelerin  İslam inkılabı rehberi, İslam cumhuriyeti  nizamı ve inkılap ile  çok yakın fikri  ve kültürel bağları vardır'' diye konuştu.

Meşhet'te gerçekleşen sözkonusu etkinlikte, cami imamları, dini ilimler havzaları hocaları, alimleri ve talebeleri hazır bulunurken,  ayrıca  Horasan camileri merkezi başkanı Hüccetülislam Hairi de bir rapor sundu.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile