Bu site kapanmıştır. Yeni sitemiz: Parstoday Turkish
Cumartesi, 28 Haziran 2014 05:03

Hakkımızda

Hakkımızda

Bugün dünyanın  en canlı ve etkin dillerinin hemen hemen tümünde yayın yapan ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca insana ulaşarak, dünya emperyalizminin ve sultacıların çok büyük sermayeyle yayın yaptırdığı ve büyük masraflara katlandığı dünyanın tanınmış yayın kuruluşları ve medyası ile ciddi bir rekabet içinde olan İran İslam  Cumhuriyeti Radyo Televizyon kurumu halı hazırda;

Arabic Bosnian German Indonesian Kurdish Turkish
Albanian Chinese Georgian Italian Pashtu Urdu
Armenian Dari Hausa Japanese Russian  
Azeri English Hebrew Kazakh Spanish  
Bangla French Hindi Kiswahili Tajik  

 

dillerinde günlük  radyo yayınları yapmakla birlikte, Arapça, Türkçe, Azerice, Kürtçe, İngilizce,Fransızca, Boşnakça, Urduca dillerinde ise televizyon yayınları yapmaktadır.

 

İİC. Radyo televizyon kurumunun Türkçe televizyon yayınlarının birkaç yıllık bir geçmişi bulunmasına rağmen Türkçe radyo yayınları bu kurumun en eski yabancı dildeki yayınlarından biridir. İlk olarak yarım saat yayınla başlayan Türkçe yayınlar şu anda günde üç saat yayının yanı sıra gelen aşırı talep ve istekler üzerine bir saat de geceleri orta dalgadan Türkiye’nin doğu ve Güney doğu bölgelerini kapsayacak şekilde daha önce yapılan yayınları tekrar olunmaktadır.

 

İran ile Türkiye arasındaki mevcut çok eskilere dayanmış dostluk, kardeşlik ve komşuluk ilişkileri dikkate alınarak İİC. Radyo Televizyon kurumu bir dostluk belirtisi olarak Türkçe yayınlarının tarihçesi çok eskilere dayanmaktadır. Medyanın önemli rol oynadığı ve dünyaya egemen mevcut sistem ve denklemlerde kader belirleyici bir fonksiyon ortaya koyan radyo televizyon yayınlarında bilindiği üzere İran İslam Cumhuriyeti bugün dünyada kendini gündeme getirmiş ve bu sahadaki dünya devleri ile kıyasıya bir rekabet halindedir. Dostlar en doğru ve gerçekçi haber ve yorumları almak için yayınlarımızı dinlerken düşman da kendi propaganda siyasetini belirlemesi ve ona göre tavır ortaya koyması için yayınlarımızı pür dikkat takip etmektedir.

****  
Bir buçuk sabah, bir buçuk akşam ve bir buçuk saatte de gece yayınında bulunan İİC. Radyo Televizyon kurumu Türkçe servisi yayınlarında güncel haber ve yorumların dışında kendi dinleyicilerinin gereksinimlerini dikkate alarak siyasi, itikadi, iktisadi ve sosyal alanlarda paket programları da hazırlayarak dinleyicilerin kültür seviyelerinin yükselmesi ve birikimlerinin artmasına katkıda bulunmaktadır. Halı hazırda Türkçe servisinin günlük yayınlarında bir saatlik haber ve yorumların dışında paket programlarının muhtevasını da şöyle sıralamak mümkün:

Şiirler:Bu programda Yüce İslam Peygamberi (sav) ve onun değerli Ehli Beyt  mensupları ve masum imamlar hakkında Türk şairler tarafından söylenen şiirlerden derlediğimiz bu program'de Ehli Beyt'in faziletleri ve çekmiş oldukları ızdırap ve çileler dile getirilmeye çalışılmaktadır. Şafak'ta On gün:Her yıl İslam İnkılabınının zafer yıl dönümü günlerinde genellikle yayınladığımız bu gibi programlarda İslam inkılabı öncesi ve sonrası İran'ın sosyal, siyasi, ekonomi, kültürel ve askeri gibi alanlardaki durumu mukayese edilerek İran İslam Cumhuriyetinin son 30 yıl içinde elde etmiş olduğu üstün kazanım ve başarılar açıklanmaktadır.Bu programda ayrıca İslam İnkılabının zaferinden önceki 10 gün içinde vuku bulan olaylar günlük olarak aktarılıyor.

 

Kur’anı Kerimin Tefsiri

(Kur’anı Kerimin Fatiha suresinden başlayan Kur’an Tefsirini programı sırasıyla tüm Kur’an ayetlerini zikrederek en tanınmış güvenilir İslam ulemasının görüşleri doğrultusunda yorumlanmakta ve insanlığın günlük ihtiyaçlarının Kur’an ışığında yorumlanmasına çalışılmaktadır.

 

Velayet güneşinden

isimli bir programımızla İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin konuşmaları ve Müslümanlara tavsiye ve düsturları ışığında güncel olaylar irdelenmekte ve İslam İnkılabının görüşleri doğrultusunda çözüm yolları ileri sürülmektedir

Türkiye ve İran Basınından seçmeler:

Günlük olarak yayınlanan bu programda Türkiye ve İran basını irdelenmekte ve ve önemli konuların özetleri sevgili dinleyicilere aktarılmaya çalışılmaktadır.

Dinleyicilerle başbaşa:

Bu programda dinleyicilerden gelen mektup, faks, telefon ve E-Mailler söz konusu edilmekte, dinleyicilerin soruları cevaplandırılmakta ve gerekirse görüşleri öteki dinleyicilere aktarılmaktadır.

Türkiye Gündemi:

Bu programda Türkiyede son bir haftada olup biten en önemli siyasi, sosyal, dini ve iktisadi olaylar gündeme getirilerek irdelenmekte ve farklı kişilerin görüşlerine yer verilmektedir.


Amerika'nın son siyasi gelişmeleri:

Bu programda Amerika'da son bir hafta içinde vuku bulan siyasi, olarlar ele alınarak incelenmektedir.

İran’ın Son Siyasi Gelişmeleri:

Bu programda İran’da vuku bulan son bir haftanın önemli siyasi ve sosyal gelişmeleri irdelenmekte ve en gerçekçi bilgiler dinleyicilere aktarılmaktadır.

Avrupa'nın son siyasi gelişmeleri

Son bir hafta içinde Avrupa'da olup biten olaylar ele alınarak incelenmektedir. Bu programla aynı zamanda kendilerini özgürlük ve demokrasi beşiği olarak gören ve başka ülkeler üzerinde bu doğrultuda hak iddiasında bulunan Avrupa devletlerinin kendilerinde bizzat demokrasi ve özgürlüklerin nasıl işlendiği gösterilmeye çalışılmaktadır.


Dini Münasebetler:

Resulullah Efendimiz Hz. Muhammed sav., onun kızı Hz. Fatime-i Zehra ve Masum İmamların veladet ve şehadet yıl dönümleri ve önemli dini günlerde yayınlanan bu programlarla İslam tarihi ile ilgili gerçekler aktarılmaktadır.

Bu Programların yanı sıra Türkçe servisimiz Filistin İntifadası davası, Siyonistlerin bölgedeki talancılık, çapulculukları, sultacı güçlerin bölge üzerindeki tamahkar sinsi planları ve girişimleri, Amerikan emperyalizminin tüm İslam alemini hedef alıcı militarist, saldırgan ve terörist girişimleri vs. gibi diğer bir çok konularda ve güncel meselelerde hazırlanan paket programlar da gündem dışı olarak yayına girmekte ve sürekli olarak dinleyici ve muhatapların dünyada olup bitenleri yakından takip edip tanımaları, ve bu tanım doğrultusunda en gerçekçi tavrı ortaya koymalarına yardımcı olmaktadır.

Radyomuz, kendi tecrübeli çalışanları ile ayrıca bölge ve dünyada olup biten güncel meseleler konusunda Türkiyeli yazar, araştırmacı, siyaset adamları ve üniversite hocalarının görüşlerine de baş vurarak onların görüşleri ışığında dinleyicilere aydınlatıcı bilgileri aktarmaktadır.


Aile Programı

Mukaddes İslam dininin de çok büyük önem verdiği ve sıcak, samimi, güçlü bir aile ocağının kurulması yönünde büyük uğraşıların verildiği aile programımız yeni yayına giren programlarımızdan biridir. Bu programda İslami perspektif açısından aile, aile bağları arasındaki ilişkiler, aile sağlığı, ailede evlatların eğitim ve öğretimi meselesi ve diğer bir çok konuları ele alarak genel bir çerçeve çizmeye çalışacağız.

 


Ramazan ayında Sahur programı

bu yıl da Radyomuz Sahur Özel programıyla sizlerle birlikte olacak.

Bir ay Ramazan boyunca sizlerin evinize konuk olacağımız Sahur özel programımızı her gün sahur vakitleri Türkiye saatiyle 2.30 ila 3.00 arasında orta dalga 6110 kh. Üzerinden ve yine Internet'ten dinleyebilirsiniz.

Yayınımızla ilgili her türlü görüş, eleştiri ve isteklerinizi göndermeniz kuşkusuz Sahur Özel Programımızın daha verimli olacağını ve sizlerin beğenisi doğrultusunda hazırlanacağını bildirmek isteriz.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile