Bu site kapanmıştır. Yeni sitemiz: Parstoday Turkish
Cumartesi, 08 Kasım 2014 12:40

Siber Terörizm - 1

Siber Terörizm - 1

Günümüzde bilgisayar ağlarının dünya genelinde yaygınlaşması ve bu ağların üzerinden yığınla bilgiye ulaşılması, bilgisayar ve bilgisayar ağlarının cazibesini her geçen gün daha da artırıyor. Gerçekte siber ortamın sınırsızlığı, iletişimin göz kamaştıran hızı, ulaşılabilir teçhizatı, ucuzluğu, hızlı ulaşım kabiliyeti ve özellikle üzerinde yeterli denetimin bulunmaması, kötü niyetli insanların da bu ortama girmesine ve işledikleri suçlarla beşeri toplumlara büyük zararlar vermesine yol açıyor. Son yıllarda siber ortamda gündeme gelen konulardan biri, dünyada yaygınlaşan siber terörizm meselesidir. Bu çerçevede biz de siber terörizm başlığı altında yeni bir dizi programı hazırlayarak bu olgunun nasıl ortaya çıktığını ve tesirlerini masaya yatırdık. Sohbetimizde siber terörizme geçmeden önce terörizmin ne olduğunu gözden geçirelim. Terörizmin sözcük anlamı insanları korkutmak, tehdit etmek ve aralarında panik ve dehşet yaratmaktır. Terör sözcüğünün kökü latince Terrere, yani korku ve korkutmaktır. Bu sözcük ilk kez 1976 yılında Fransa bilim akademileri sözcüğünün ekinde göründü ve dehşet düzeni veya rejimi olarak tanımlandı. Dalloz terimler ansiklopedisinde de terörizm, insanların veya organize azınlıkların başka insanlara, mal varlığına veya kurumlara karşı bir devletten bağımsızlık kazanmak, iktidardaki rejimi devirmek veya bir devletin bazı siyasi boyutları ile mücadele etmek gibi amaçlar uğruna şiddet içerikli siyasi eylemlere başvurma şeklinde tanımlanıyor. Sanal ortamda siber terörizm de benzer amaçları güdüyor ve bir başka tabirle siber terörizm, terörizm ve siber ortamın kesiştiği noktadır. Bu sözcük ilk kez 1980’li yıllarda Collin Barry tarafından gündeme getirildi. Ancak siber terörizm hakkında şimdiye kadar en kapsamlı tanımlama George Town üniversitesi bilgisayar bilimi öğretim üyesi Droti Dening tarafından gündeme geldi. Dening şöyle diyor: Siber terörizm daha çok bir devleti veya vatandaşlarını belli bir siyasi veya sosyal amacı gütmek üzere korkutmak veya zorlamak amacıyla bilgisayarlara, bilgisayar ağlarına ve bunlarda saklanan bilgilere yönelik saldırı ve tehdit anlamına gelir. Bir saldırının siber terörizm olarak tanımlanması için şahıslara veya mal varlıklarına yönelik şiddet içermesi veya en azından korku yaratacak kadar zarar vermesi gerekir. Ölüm veya yaralanmaya, patlamalara, uçakların düşmesine, suyun kirlenmesine veya türlü iktisadi zararlara yol açan saldırıları terörizmin mısdakları olarak sıralamak mümkün. Hayati önem arz eden altyapılara yönelik ciddi saldırılar da şiddetine ve tesir gücüne göre siber terörizm kategorisinde yer alabilir. Günümüz dünyasında bir çok ülkenin iktisadi ve hizmet altyapısı yeni teknolojilere ve iletişime dayalı olduğundan, siber terörizmin her türlü geleneksel terörizmden daha tehlikeli olduğu söylenebilir. Siber teröristler veya siber terör örgütleri ellerinde bulunan sınırsız imkânlarıyla ve bazen sadece bir tuşa basarak dünya genelinde siber ortamı tehlikeye atabilir. Bu örgütler ICT alanında uzman kişileri işe almak ve bilgisayar virüsleri bulaştırmak suretiyle bir kaç saniye içinde dünyada binlerce bilgisayarı ve iletişim sistemlerini tehdit edebilir. Amerikalı terör uzmanı Walter Laqueur bir süre önce yaptığı açıklamada, bir CIA yetkilisinin sadece bir milyar dolar para ve 20 profesyonel hackerle Amerika’yı felç edebileceğini iddia ettiğini belirtti. Laqueur ayrıca siber saldırıların verebileceği zararlar hakkında da şu ifadelere yer verdi: Gerçi teröristlerin hedefi genellikle siyasi liderlere karşı suikast düzenlemek, rehine almak veya bazı kamu binalarına veya tesislerine saldırı düzenlemektir. Fakat elektronik saldırıyla bilgisayar ağlarına verilecek zarar çok daha ağır olabilir ve tesiri uzun süre kalacaktır. Laqueur’a göre bilgisayar terörizmi bir çok insan için biyolojik ve kimyasal savaşlardan daha yıkıcı olabilir. Klasik terörizmde patlayıcı maddeler ve ateşli silahlar teröristlerin en temel araçlarıdır, fakat siber terörizmde teröristlerin en önemli silahı bilgisayardır. Siber terörizmin en yaygın yöntemleri hack etmek, bilgisayar virüsünü bulaştırmak, elektronik casusluk yapmak, kimlik çalmak, bilgileri tahrip etmek veya değiştirmekten ibarettir. Siber teröristlerin amaçları doğrultusunda kullandığı yıkıcı yazılımlar çeşit çeşittir ve bunlara virüsleri, trojanları, wormları ve spamleri örnek vermek mümkün. Başka bilgisayarlara nüfuz ederek hacklemek veya internette veya bilgisayar ağlarında tahribat yapmak, siber teröristlerin diğer silahlarıdır. Siber teröristler genellikle toplumların hassas ve hayati noktalarını hedef alır ve böylece seçtikleri hedeflere temelli darbeler indirmeye çalışır. Öte yandan internetin mahiyeti ve herkesin ulaşabildiği bir iletişim aracı olması itibarıyla siber teröristlerin hedefleri ve ulaştıkları sonuçları en kısa sürede bütün dünyada duyulur. Bu korkunç terörün muhataplarının en büyük kaygısı ise uğradıkları ağır mali zararlardır. Günümüzde El-Kaide ve IŞİD gibi terör örgütlerinin siber ortamdaki varlığı, gerçek dünyadaki varlıkları kadar sıkıntı yaratmaktadır. Bu örgütler onlarca web sitesi kurarak kendilerince Şii Müslümanların katledilme zarureti ve uhrevi mükâfatı hakkında propaganda yapmanın yanı sıra küçük bombaların ve türlü patlayıcı maddelerin yapımı, bu bombaların yine kendilerince kâfir saydıkları insanların bulunduğu ortamlara yerleştirilmesi, intihar eylemleri gibi meseleleri öğretiyor ve bu yoldan bazı bilinçsiz Müslümanları kışkırtarak terör ve intihar eylemlerine sürüklüyor. Günümüzde tanınan bu örgütler yeni iletişim teknolojilerini kullanarak sapkın düşüncelerini yaygınlaştırmanın yanında çeşitli ülkelerde düzenledikleri terör saldırılarıyla hedef toplumlarında korku ve dehşeti yaygınlaştırıyor, üstelik bu hedefe ulaşmak için önemli bir bedel de ödemiyor. Öte yandan günümüzde bir çok terör faaliyeti de hacker saldırıları ve bilgi çalma yoluyla gerçekleşiyor. İlk kez 1982 yılında Pakistanlı hackerler kulübü adındaki Pakistan yönetimi yandaşı hackerler Hindistan’ın bilgisayarlarına saldırı düzenledi. Yine 1999 yılında NATO’nun Kosova’ya saldırısı sırasında bu teşkilat saldırıya uğradı. Aynı günlerde Amerikan ordusunun web sitesi ve bazı ticari siteler Çinli, Rus ve Sırp hackerlerin saldırısına maruz kaldı. Bu saldırılar NATO’yu bombardımanlarından veya operasyona liderlik etmekten vaz geçiremedi, fakat internet üzerinden Sırbistan rejimi ile mücadele için başlattığı kampanyayı aksattı. Siber terörizmde göze çarpan ve bu tür terörizmi çok tehlikeli hale getiren en önemli sorun, saldırıyı düzenleyenlerin kimliklerinin kesin olarak tespit edilememesidir. Nitekim sadece yasama organları değil, siber teröristlerin kendileri bile yaptıkları eylemlerin tüm boyutlarını bilemiyor. Bu yüzden kendisi bizzat en çok siber saldırıları düzenleyen Amerika yönetimi bu ülkede devlet erkanlarını hedef alan hackerlere karşı aciz görünüyor. Amerikalı yetkili Robert Mueller’in belirttiğine göre günümüz dünyasında siber terörizm en büyük uluslararası tehditlerden birine dönüşmüş bulunuyor ve bu terörle ciddi bir şekilde mücadele için gerekli tedbirler alınmadığı takdirde başta Amerika olmak üzere bir çok ülke geniş çaplı güvenlik sorunu ile karşı karşıya kalacaktır. Kuşkusuz günümüzde yine teknolojilerin ülkelerin su, elektrik, doğalgaz vesaire altyapı tesislerinin hizmetine girmesi hem giderleri azaltmış ve hem refah getirmiştir. Fakat siber teröristlerin her an bu altyapılara saldırı düzenlemesi de bu tesisleri tehlikeye atacağı kesindir. Örneğin Amerika ile eski sovyetler birliği arasındaki soğuk savaş döneminde Rusya’da bir yerde doğalgazı kontrol eden yazılıma müdahale edildi. Siber saldırgan bir süreliğine doğalgazı ana boruda akışını engelledi ve kısa bir süre sonra engellediği doğalgazı büyük bir basınçla ana boruda serbest bıraktı. Ancak boruları birbirine bağlayan eklemler bu basınca dayanamadı ve sonuçta kırılarak Rusya’nın bir çok bölgesinde boruların patlamasına neden oldu. Bu yüzden günümüzden hangi ülkenin en hızlı bilgisayarlara sahip olduğu meselesi politikacılar için savaş döneminde hangi ülkenin en hızlı ve en uzun mesafeli uçabilen savaş uçağına sahip olmak kadar önemlidir. Çünkü siber teknolojilerden konvansiyonel savaş teçhizatı gibi düşman ülkenin mali, enerji, ulaştırma vesaire altyapılarına saldırıda yararlanmak mümkün.015

Benzer Öğeler (etikete göre)

Ortam

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile