Bu site kapanmıştır. Yeni sitemiz: Parstoday Turkish
Cumartesi, 13 Eylül 2014 20:52

Yeni iletişim teknolojilerinin yaşam tarzı üzerindeki etkileri - 11

Yeni iletişim teknolojilerinin yaşam tarzı üzerindeki etkileri - 11

Ergenlik çağı insanın içgüdüleri, duyguları ve hisleri doruk noktasına ulaştığı dönemdir. Eğer Allah vergisi bu nimetler doğru ve akılcı bir şekilde kullanılırsa, ergenlik yaşına gelen çocuklara dünyevi ve uhrevi saadeti armağan eder. Ergenlik çağına gelen çocuk bu dönemde yaşamı için gerekli olan tecrübelerin peşindedir. Bu arada onu her şeyden ziyade kendine çeken durumsa, heyecan ve yeniliklerdir. Bu yüzden yeni teknolojiler ergenlik çağına gelen çocuklar için çok caziptir ve kolayca bu tür teknolojilerden etkilenir. Bu yeni teknolojilerden biri hiç kuşkusuz internettir. Günümüzde bir çok insan gibi ergenlik çağına gelen çocuklar da zamanın büyük bir bölümünü bu teknolojiye ayırır, ama bu durum bazı yıkıcı tesirleri beraberinde getirir. Geçen bölümde internetin çocukların üzerindeki bazı olumsuz tesirlerinden söz etmiştik. Şimdi ergenlik çağının insanın gelecekteki yaşamı üzerindeki özel tesirinden hareketle, bu tür olumsuz tesirleri önlemek için bir şeyler yapmamız ve bazı tedbirler almamız gerekir. Bu çerçevede bugünkü sohbetimizde psikologların söz konusu olumsuz tesirleri önlemek için önerdikleri bazı yöntemleri irdelemeye çalışacağız. Bu arada bu süreçte ebeveynlerin, okul yetkililerinin ve büyüklerin rolünün önemini de göz ardı etmemek gerektiğini belirtmeliyiz. Çocukların talim ve terbiyesinde ilk sorumlu insanlar olarak ebeveynin bu konuda yükümlülükleri oldukça ağırdır. Aslında 21. yüzyılda yaşayan bir insanın ve özellikle çocukların yaşamında internetin varlığı kaçınılmaz bir gerçektir. Bu yüzden ebeveynlerin mümkün mertebe internet teknolojisi ve çocuklarının sanal ortamda neler yapabilecekleriyle tanışmaları ve internet ortamında sapkınlıklarla mücadele yöntemlerini öğrenmeleri gerekir. Ebeveynlerin en başta yapacakları iş, evde internetin özel olarak kullanılmasına imkân bulunmayan bir yer belirlemeleri ve böylece çocuklarının sanal ortamda hareketlerini rahatlıkla gözetlemeleridir. Ebeveynler ayrıca çocukların interneti kullanmaları için özel kurallar da uygulayabilir. Anne ve baba büyük bir şefkatle ve gayet mantıklı bir ifade ile ahlaki olmayan yazıların ve görüntülerin zararlarını ve internette bazı sitelerin çocuklar için uygun olmadığını çocuklarına anlatmalıdır. Çünkü ebeveynlerin çocuklara karşı sert ve uygun olmayan tepkileri çocukları olumsuz tepki vermeye ve doğru yoldan sapmaya yönlendirecektir. Her halükarda ebeveynlerin çocukları onlara göre daha fazla internet ortamıyla alıştıkları gerçeğini benimsemeleri gerekir. Bu yüzden eğer ebeveynler çocuklarını sanal ortamın zararlarından korumak istiyor, bu boşluğu doldurmak üzere daha fazla zaman harcamaları gerekir. Anne ve baba çocukları özel şifrelerini ve parolalarını başkalarından saklamaları ve hatta en yakın arkadaşlarına vermemeleri konusunda uyarmalıdır. Çünkü kişisel parolaların başkalarının eline geçmesi, çocukların özel bilgilerinin kötü ve art niyetli kişilerce kullanılma ihtimalini arttırır. Bazen art niyetli insanların çocukların elektronik postalarını kullanarak başkalarına uygunsuz yazılar veya fotoğraflar gönderdiği ve böylece internet suçu işlenmesine sebebiyet verdikleri görülmüştür. Ebeveyn çocuklara hiç bir ailevi özel bilgiyi veya görüntüyü özellikle Chatroom’larda başkalarıyla paylaşmamaları konusunda eğitmeleri gerekir. Çocuklar örneğin bir sınıfa kaydolmak için kişisel bilgilerini girebileceklerini, fakat bu bilgileri herhangi bir Chatroom’da bir yabancıya vermemeleri gerektiğini öğrenmelidir. Çocuklar her hangi bir sitede özel bilgileri kaydetmeden önce ebeveynleriyle danışmaları gerekir. Geçen bölümde bazı kötü ve art niyetli insanların sanal ortamda çocukları taciz ettiğini anlattık. Bu yüzden ebeveynler çocuklarına cinsel tacizde bulunan veya sapkın örgütlere üye toplayanlara karşı nasıl davranmaları gerektiğini öğretmeleri gerekir. Ebeveyn ayrıca çocuklarına duygusal ve güzel sözlerle onları kandırıp gayri meşru ve yıkıcı ilişkiler kurmak isteyenlere karşı nasıl kesin tavırla davranmaları ve bu tür art niyetli insanlarla sanal ortamda ilişkilerini derhal kesmelerini de öğretmelidir. Bu durumda ebeveynleri şayeste ve güven verici davranışları temel rolü ifa eder, çünkü bazen çocuklar bu tür durumları anne veya babalarına anlatmaktan kaçınarak bu tür art niyetli insanların tuzağına düşebilir. Bu yüzden ev ortamı mümkün mertebe çocuklar için güvenli hale getirilmeli ve böylece çocuklara herhangi bir korkuya kapılmadan sorunlarını ebeveynlerine anlatma şartları oluşturulmalıdır. Ergenlik çağına gelen çocukların üzerinde etkili olan ortamlardan biri, okul ortamıdır. Okul yetkililerinin uygun davranışları da internetin bir çok zararını önleyebilir. Okul ortamında yapılacak en önemli işlerden biri çocukları interneti doğru kullanma bağlamında eğitmektir. Öğretmenler her hangi bir dersin müfredatı konusunda öğrencilerine uygun siteleri tanıtabilir. Okul yetkilileri tarafından çocuklara açıklanan uygun siteler onların bir çok merakını gidermekte etkili olabilir. Öğretmenler öğrencilerine sanal ortamda belli bir sürede belli bir araştırmayı yapmaları için süre tanıyabilir. Böylece öğrenci okulda internet kullanırken, yasak olan sitelere girme fırsatı bulamayacaktır. Öte yandan okul yetkililerinin öğrencilerin okulda interneti kullanırken onları büyük bir titizlikle gözetlemeleri de internet zararlarını önlemekte etkili olacaktır. Bu arada her okulda internet ve bilgisayarı kullanma kurallarını içeren bir genelgenin hazırlanması de çok önemlidir. Bu durumda genelgenin dışına çıkan öğrenciler uyarılabilir ve kurallara göre gerekli tepki verilir. Bu arada öğretmenlerin okulda bilgisayar odasında bulunması ve öğrencilerinin faaliyetlerini gözetlemesi de elzemdir. Ergenlik çağına gelen çocukların interneti doğru kullanmalarında etkili olabilecek bir başka etken, çocuğun ağabeyi, ablası veya bir başka büyüğünün gözetiminde sanal ortama girmesidir. Bu büyükler ahlaki salahiyetleri ebeveynlerce kabul edildiği takdirde çocuklara interneti doğru kullanmayı öğretmekte önemli rol ifa edebilir. Üstelik çocukların hatalarını da gözetler ve zamanında uyarı ve ikazlarıyla çocukları interneti doğru kullanma yolunda yönlendirebilir.   Eğer tüm bu tedbirlere ve önlemlere rağmen çocuk interneti uygunsuz ve aşırı biçimde kullanıyorsa ve bunu kasten ve bilinçli olarak yapıyorsa, o zaman uygun bir şekilde tepki verilmesi gerekir. Bu tepki okulda veya evde internetten mahrum bırakma şeklinde olabilir. Yine çocuk yasak sitelere girdiği takdirde ebeveynleri onu uyarması ve interneti doğru kullandığından emin oluncaya kadar onu bu teknolojiden mahrum bırakması gerekir. Fakat eğer çocuk istemeyerek internette uygunsuz bir durumla karşılaşmışsa, ebeveynlerin sert ve aşırı tepki vermemeleri gerekir, çünkü bu durumda sonuç beklenenin tam tersi olabilir ve çocuğun merakının artmasına yol açması muhtemeldir. Gerçekte ebeveynlerle çocukların arasındaki ilişki, çocuk her hangi bir uygunsuz durumla karşılaştığında bunu rahatça ebeveynlerine anlatacak ve onlardan yardım isteyecek kadar rahat olması gerekir. Ebeveyn de bu tür durumlarda dini kültürün önemine, hicap ve iffet gibi durumların zaruretine ve çıplaklık kültürünün zararlarına vurgu yaparak bazı uyarılarda bulunabilir. Ve son olarak çocukları kontrol altına alma sürecinde sadece dış etkenlerin yeterli olmadığı da belirtilmelidir. Bu süreçte ergenlik çağına gelen çocuklar ahlaki ve manevi ilkeleri öğrenmek için gayet müsaittir ve bu yüzden onlara kendilerini sürekli Allah Teala huzurunda hissetmelerini ve Hak Teala’nın mahzarında günah işlememeleri gerektiğini ve her türlü hareketleri Allah tarafından gözetildiğini öğretmek gerekir. Bu durumda çocuk iç kontrol mekanizmasına kavuşur ve her hangi bir engelleyici dış etken olmadığı durumlarda iç etken harekete geçerek hata ve günah işlemelerini engeller. Bu durum ancak çocuklarda Allah’a ve emirlerine uymaya yönelik derin iman duygusu geliştirildiği takdirde geçerlidir. İslam dininde talim ve terbiye bağlamında yer alan hükümler insanda bu tür bir takvayı oluşturmaya yöneliktir. Bu arada imanlı ve pak çocuklarımızın her an şeytan vesveselerine karşı teslim olabileceklerini de unutmamak gerekir. Bu yüzden çocukları sürekli gözetlemek ebeveynlerin her daim görevidir, tabi mümin ve temiz çocuklarımıza sürekli sui zan ile yaklaşmaktan da kaçınmamız gerekir. 015

Ortam

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile