Bu site kapanmıştır. Yeni sitemiz: Parstoday Turkish
Pazar, 06 Aralık 2015 22:58

İran Gelişmeleri

İran Gelişmeleri

Geçen hafta İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin Batılı gençlere hitaben yazdığı ikinci mektup İran'ın en önemli gelişmesi olmakla beraber uluslararası medya organlarında geniş yankı buldu.
Ayetullah Hamanei 29 Kasım 2015 tarihinde Batılı gençlere yazdığı mektupta, mektubu yazmasının sebebini, 13 Kasım'da Paris'te yaşanan kör terör saldırıları şeklinde beyan etti.
Öte yandan Batı medyası mektuba geniş yer vererek, mektupta terörün İslam ve Batı dünyasının ortak derdi olması, Amerika'nın teröre karşı çelişkili politika izlemesi ve şiddete yol açan düşüncelerle mücadele zarureti gibi yer alan başlıkların hakkında farklı yorumları gündeme getirdi.


İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei mektupta terörü İslam dünyası ve Batı camiasının ortak derdi niteledi, ama aynı zamanda Fransa'da yaşanan son acı hadiseden kaynaklanan güvensizlik ve ızdırapla Irak, Yemen, Suriye ve Afganistan milleti uzun yıllar katlandığı güvensizlik ve ızdırap arasında iki temel farklılık bulunduğunu belirtti. İlk farklılık, İslam dünyasının çok daha geniş bir boyutta ve daha yoğun bir şekilde ve çok daha uzun bir süreden beri terör ve şiddetin etkisi altında olmasıdır. İkinci farklılık ise, maalesef bu şiddetin ve terörün bazı büyük güçlerce desteklenmesidir.


İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin Batılı gençlere hitaben ilk mektubu da ocak 2014 tarihinde ve yine Paris'te Charlie Hebdo dergisine düzenlenen saldırı ve bu saldırının radikal İslam'a mal edilmesinin ardından yayınlandı.
İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei her iki mektupta ise batını çifte standart tutumunu hatırlattı ve Batılı devlet adamlarının çifte standart politikalarının bir bölümü İsrail rejiminin uyguladığı devlet terörüne desteklerinde göze çarptığını kaydetti.
Ayetullah Hamanei, eğer Avrupa insanı bir kaç gündür evlerine sığınıyorsa ve eğer kalabalık mekanlarda bulunmaktan kaçınıyorsa, Filistinli bir ailenin onlarca yıldır hatta kendi evinde siyonist rejim İsrail'in yıkım makinesinden korunamadığını vurguladı.
İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei Batılı gençlere hitaben yazdığı mektupta, milyonlarca aktif ve sorumluluk sahibi insandan oluşan Avrupa ve Amerika'da müslüman camiayı inzivaya veya korkuya sürükleyecek veya onları temel haklarından daha fazla mahrum bırakacak veya toplumdan dışlayacak her türlü aceleci karar veya duygusal tutumun sorunu halletmediği gibi iki toplum arasındaki mesafeyi daha da arttıracağını ve anlaşmazlıkları daha da derinleştireceğini vurguladı.


Geçen hafta İran'ın BM daimi temsilcisi Golam Ali Hoşru, BM genel kurulunun küresel barışı masaya yatırmak amacıyla düzenlediği barış kültürü başlıklı oturumunda yaptığı konuşmada İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin Batılı gençlere hitaben yazdığı mektubun bazı bölümlerini okudu ve Ayetullah Hamanei'nin zihniyetlerin değişmesi gerektiğine işaret ettiğini hatırlatarak, mektubun amacını İslam dünyasının terörle mücadele konusundaki görüşünü Batılı gençlere anlaşma şeklinde beyan etti.
Hoşru günümüz dünyasında yaşanan gelişmelere temas ederek, barış kültürü yoksulluk, ayrımcılık, adaletsizlik ve işgal ile mücadele için tek ciddi çözüm yolu olduğunu ve ancak karşılıklı saygı, yapıcı teamül ve kültürler ve medeniyetler arası diyalogla elde edileceğini vurguladı.


İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei geçen hafta Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyeti kabulünde bir çok düşmanlıkların ve kin beslemenin kaynağı, karşılıklı doğru tanımın yokluğu olduğunu belirtti.
Görüşmede Macaristan Başbakanı orban da geçmişteki kriterlerin Batı'yı ahlak, siyaset ve din alanlarında çöküş noktasına getirdiğini belirterek, Batı şimdi bakışını ve eğilimini doğuya yakınlaştırmaya ve manevi değerleri bularak bazı çözüm yollarını bulmaya çalıştığını ifade etti.


Geçen hafta deniz kuvvetleri komutanları deniz kuvvetleri günü dolaysıyla İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'yi ziyaret etti. Görüşmede Ayetullah Hamanei İran milleti ve İslam Cumhuriyeti nizamının denizdeki tarihi şanı ve konumuna işaretle deniz kuvvetlerinin sorumluluğu büyük olduğunu ve azim ve irade, direniş ve geleceğe iyimser bakışla İran milletinin şanına yakışacak daha parlak bir gelecek inşa edilebileceğini vurguladı.


Geçen hafta deniz kuvvetleri gününde İran'ın 37. Deniz görev grubu uluslararası açık denizlere açıldı. Elvend kruvazörü ve Tonb lojistik destek gemisinden oluşan 37. Deniz görev grubunun uluslararası açık denizlere gönderilmesinin amacı ise deniz temelli çıkarların korunması ve İran gemilerine yönelik her türlü muhtemel tehdide karşı gereken tepkinin verilmesi şeklinde açıklandı.


Geçen hafta UAEK genel müdürü Yokio Amano, İran ve 5+1 grubu arasında imzalanan nükleer anlaşma çerçevesinde varılan mutabakat maddelerinin uygulanması ile ilgili raporunu ajans yönetim kuruluna sundu.
Amano geçen Çarşamba günü İran'ın geçmişteki ve şimdiki nükleer faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerini ajans yönetim kuruluna üye 35 ülkenin temsilcilerine sundu, yönetim kurulu ise rapor hakkında karar vermesi gerekiyor.
İran ve 5+1 arasında imzalanan nükleer anlaşmaya göre 5+1 üyeleri ajans yönetim kuruluna İran'ın PMD dosyasının kapanmasını amaçlayan bir kararname taslağını sunması gerekiyor.
İAEK Başkanı Ali Ekber Salihi, amano'nun bu raporundan sonra İran'ın muhtemel askeri faaliyetleri ile ilgili dosyası PMD'nin kesinlikle kapanması gerektiğini açıkladı. Amano raporunda İran geçmişteki nükleer faaliyetleri hakkında gerekli yazılı açıklamaları sunduğunu ve ayrıca ajans uzmanları ile gerekli uzmanlık oturumlarını düzenlediğini ve askeri tesisini denetleme izni vermeye yönelik yükümlülüğünü yerine getirdiğini belirtti.

20. kimyasal silahları men eden kuruma üye ülkelerin konferansı geçen hafta Hollanda'da düzenlendi. Konferansta İran'ın kurumdaki daimi temsilcisi Alirıza Cihangiri yaptığı konuşmada, İran'ın kimyasal silahların konvansiyonu ile ilgili gelişmeler hakkındaki tutumunu anlattı.
Cihangiri dünyada kimyasal silahların varlığı uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirterek, bu tür silahlara sahip olan ülkelerden kimyasal silahları yasaklayan konvansiyon çerçevesinde yükümlüklerini tam olarak yerine getirmelerini ve kimyasal silahlarını tamamen yok etmelerini istedi.
Cihangiri ayrıca tüm ülkelerden ve kimyasal silahları men eden kurumdan da korsan İsrail'e ve bu konvansiyona katılmayan seyrek sayıda ülkeye konvansiyona katılmaları doğrultusunda baskılarını arttırmalarını istedi.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sadık Hüseyin Cabir Ensari, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran aleyhinde sarf ettiği sözlerine gösterdiği tepkide, Irak ve Suriye'de isteyerek veya istemeyerek teröre destekle sonuçlanan siyasetlerin sürdürülmesi ve bazı tutumların sergilenmesi sadece bölge ülkelerinde sorunların artmasına ve krizin şiddetlenmesine yol açtığını belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ileri sürdüğü iddiada İran cumhurbaşkanını, Türkiye'nin IŞİD'den petrol satın aldığı konusu devam ettirildiği takdirde İran bunun bedelini ödemek zorunda kalacağı konusunda uyardığını ileri sürmüştü.
Sözcü Ensari komşu ülkeleri nezakete uymaya ve ilişkilerde karşılıklı saygı göstermeye ve siyasi tutum sergilenirken sorumluluk taşımaya ve her türlü maceracılıktan kaçınmaya davet ederek, İran bölgedeki tüm ülkelerin terör ve radikalizmle mücadele sürecine eşlik etmelerini olumlu karşıladığını ve bu hedefin gerçekleşmesi için komşuları ile işbirliği ve koordinasyon sağlanmasına hazır olduğunu vurguladı.


Geçen hafta nizamın maslahatını belirleme kurumu stratejik etüt merkezi Dr. Ali Ekber Velayeti, Şam ve Beyrut'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Velayeti Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile bu ülkede devam eden krizi masaya yatırdı.
Esad ve Velayeti görüşmelerinde Tahran ve Şam arasında Batı'nın komplolarına karşı stratejik ilişkilerin önemine vurgu yaptı.
İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin uluslararası işler danışmanlığını da yürüten Velayeti daha sonra Lübnan'a geçti ve Beyrut'ta Hizbullah genel sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile bir araya gelerek direnişin son zaferlerini ve bölgenin son durumunu ve geleceğin ufkunu ele aldı.
Görüşmede bölgede son saha gelişmelerine işaret eden Velayeti, elde edilen son zaferlerin İran İslam Cumhuriyeti, Hizbullah, Suriye, Lübnan, Irak ve Rusya devletlerinin direnişinin sonucu olduğunu belirterek bu zaferlerin devam etmesini diledi.


Geçen hafta İran çevre kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı bayan Masuma Ebtekar Paris'te düzenlenen iklim konferansında İran'ın çevre tutumunu anlattı.
Bayan Ebtekar iklim konferansında yaptığı konuşmada, yerkürenin ısınması ile mücadele için sağlanacak uluslararası anlaşmanın tüm üye ülkelerin katılımını teşvik edici eğilimleri içermesi ve uygulamada da elzem getirilmesi gerektiğini belirtti.
Ebtekar dünya yerkürenin ısınma sorunu ile mücadele için yeni bir evrensel hukuki düzene kavuşma aşamasına geldiğini, hiç bir ülke bu yükümlülüklerden müstesna edilmemesi gerektiğini vurguladı.015

 

Ortam

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile